Maklumat lanjutTajuk Kajian “A Discourse Analysis of Sexual Abuse Child Victims’ Lexical Difficulty When Narrating The Abusive Experience”
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Adalah diharapkan melalui kajian analisa bahasa di dalam konteks sistem pengadilan jenayah, dapatan kajian dapat menghasilkan profil mangsa kanak-kanak; masalah bahasa dalam naratif pengalaman penderaan akan mempercepatkan usaha ke arah memperkasakan usaha-usaha dalam menemuramah mangsa jenayah seksual kanak-kanak dan penubuhan program intervensi untuk mangsa jenayah seksual kanak-kanak.
Lokasi Kajian Rumah Kanak-Kanak Rembau

Rumah Kanak-Kanak Tengku Budriah

Soalan

Kembali