Maklumat lanjutTajuk Kajian Oral Health Status Among Geriatrics in Malaysia
Bidang Kajian WARGA EMAS
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Setelah tahap kesihatan pergigian di kalangan warga emas dapat dikenal pasti, jenis rawatan pergigian yang sering diperlukan oleh golongan ini dapat dipastikan. Hal ini dapat menyumbang kepada pihak JKM berkaitan maklumat kos pembiayaan rawatan pergigian warga emas di mana pihak JKM dapat membuat perancangan bagi kekerapan rawatan pergigian warga-warga emas di berada di bawah jagaan institusi seperti Rumah Seri Kenangan mendapatkan rawatan di hospital dan klinik kerajaan demi kelangsungan dan kualiti hidup yang lebih baik.
Lokasi Kajian PAWE Balik Pulau

PAWE Darul Hanan

Soalan Adakah golongan warga emas mempunyai bebanan dari segi kos dalam mendapatkan rawatan pergigian?

Adakah terdapat perkaitan antara tahap kesihatan pergigian golongan warga emas dengan bebanan dari segi kos dalam mendapatkan rawatan pergigian?


Kembali