Maklumat lanjutTajuk Kajian PERBUATAN SALAH DAN MENCARI SENSASI: PERAMAL KEMURUNGAN DALAM KALANGAN PELAKU REMAJA [DELINQUENCY AND SENSATION SEEKING: PREDICTOR OF DEPRESSION AMONG THE ADOLESCENTS PERPETRATOR]
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Faedah kepada JKM mungkin tidak banyak tetapi kajian ini dapat memberikan kefahaman yang lebih baik terhadap pesalah laku remaja, terutama sekali dari segi kesihatan mental mereka seperti masalah kemurungan atau depression yang begitu bahaya dan mampu mengancam kesihatan dan kesejahteraan hidup, di samping menyediakan satu landasan untuk memahami sejauh mana perbuatan salah (delinquency) dan mencari sensasi (sensation seeking) kanak-kanak ini. Hal ini secara tidak langsung, memungkinkan ianya menjadi satu penanda aras bagi kajian yang lebih mendalam serta pembangunan untuk dijalankan dalam kalangan populasi ini. Malah, data yang diperoleh dari kajian ini juga sekurang-kurangnya mampu menarik perhatian pihak yang berwajib untuk mewujudkan satu pelan strategi yang boleh diaplikasikan dalam kalangan kanak-kanak yang ditempatkan di pusat pemulihan seperti di Sekolah Tunas Bakti dan Asrama Akhlak.
Lokasi Kajian Sekolah Tunas Bakti (P) Marang

Sekolah Tunas Bakti (P) Sungai Lereh

Sekolah Tunas Bakti Taiping

Soalan Apakah mekanisme asas di sebalik peningkatan kes-kes kemurungan dalam kalangan remaja? [What is the underlying mechanism behind the rise of depression cases in adolescents?]

Apakah kesan melakukan perbuatan salah terhadap kesihatan psikologi dan mental si pelaku? [What effect does conducting delinquency have on the doer's psychological and mental health?]

Bagaimana perbuatan salah dan trait personaliti mencari sensasi boleh menyumbang kepada kemurungan dalam kalangan remaja bermasalah? [How can delinquency and sensation seeking personality trait could contribute to the depression in delinquent adolescent?


Kembali