Maklumat lanjutTajuk Kajian HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH (PKMD) KOTA SETAR DAN KUBANG PASU
Bidang Kajian PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM 1. Kajian ini dapat memberi maklumat berguna kepada pihak JKM dalam konteks komitmen terhadap organisasi dalam kalangan staf JKM
Lokasi Kajian Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kota Setar

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kubang Pasu,

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Pokok Sena

Soalan Apakah tahap kepuasan komunikasi dalam kalangan staf di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) Kota Setar dan Kubang Pasu.

Apakah tahap komitmen terhadap organisasi dalam kalangan staf di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) Kota Setar dan Kubang Pasu.

Adakah wujud hubungan antara tahap kepuasan komunikasi dengan komitmen terhadap organisasi dalam kalangan staf di Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah (PKMD) Kota Setar dan Kubang Pasu.


Kembali