Maklumat lanjutTajuk Kajian Mengkaji hubungan di antara faktor logistik ke tempat kerja dengan tahap stres dalam kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di tiga daerah di Negeri Perak
Bidang Kajian PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Dapatan kajian boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap stres dalam kalangan kakitangan JKM. Faktor khusus seperti berulang-alik ke tempat kerja juga dapat dikenal pasti dan langkah-langkah yang proaktif boleh digunakan untuk menangani stres di tempat kerja, khususnys jika ia melibatkan jarak ulang-alik ke tempat kerja yang jauh. Kajian yang sama boleh digunakan kepada kakitangan JKM di pejabat-pejabat yang lain untuk mengukur tahap stres mereka akibat berulang-alik ke tempat kerja.
Lokasi Kajian Pejabat Kebajikan Masyarakat Kuala Kangsar

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kinta

Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Larut/Matang/Selama

Soalan Adakah faktor logistik ke tempat kerja mendorong kepada stres di tempat kerja oleh kakitangan JKM di PKMD?


Kembali