Maklumat lanjutTajuk Kajian HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP RESILIENSI PELATIH SEKOLAH BAKTI SUNGAI BESI
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak Dokumen Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM 1) Dapat meneroka maklumat spesifik melalui kajian yang telah dilakukan mengenai pelatih sekolah tunas bakt 2) Boleh dijadikan rujukan oleh pegawai jabatan kebajikan masyarakat atau kakitangan sekolah tunas bakti untuk memperbaiki sudut pemulihan yang telah dilakukan
Lokasi Kajian Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi

Soalan 1. Apakah tahap ketahanan remaja di intitusi pemulihan akhlak?.

2. Apakah tahap sokongan sosial di institusi pemulihan akhlak?.

3. Adakah terdapat hubungan antara resilensi dengan sokongan sosial di intitusi pemulihan akhlak?.

4. Adakah terdapat perbezaan ketahanan diri remaja diatas antara ‘Junior dengan Senior” di institusi pemulihan akhlak?.


Kembali