Maklumat lanjutTajuk Kajian TEKANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PEMULIHAN JUVANA: SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Kajian ini penting dan berguna kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi menyediakan program-program yang berkaitan dengan kesihatan mental atau ujian saringan kesihatan mental kepada kakitangan pusat pemulihan juvana. Seperti yang umum mengetahui, isu tekanan dalam pekerjaan telah lama wujud di dalam sector awam mahupun swasta, namun tidak ramai kakitangan pusat pemulihan juvana yang diberi peluang menjalani kursus yang berkaitan dengan cara menangani stress kerja. Program-program seperti ini penting kepada para kakitangan sebagai pendedahan dan langkah awal dalam menangani stress kerja.
Lokasi Kajian Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi

Soalan Sejauhmana tahap tekanan kakitangan pusat pemulihan juvana?

Apakah faktor-faktor peribadi dan tempat kerja yang menyumbang kepada tekanan terhadap kakitangan pemulihan juvana?

Apakah bentuk-bentuk keperluan fizikal dan sosial yang diperlukan untuk menangani tekanan dalam kalangan kakitangan pusat pemulihan juvana?


Kembali