Maklumat lanjutTajuk Kajian HUBUNGAN KAKITANGAN-PELATIH DAN TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM KALANGAN PELATIH JUVANA
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Kajian ini juga boleh menjadi panduan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam memastikan pegawai atau kakitangan yang bertugas di institusi pemulihan menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab, tidak mempunyai sebarang stigma terhadap pelatih juvana dan terlatih dari semua aspek. Kakitangan institusi pemulihan merupakan orang yang signifikan dalam kehidupan pelatih sepanjang pelatih ditempatkan di institusi dan merupakan orang yang mampu mempengaruhi proses pemulihan pelatih. Pelatih sentiasa melihat kakitangan sebagai role model dalam kehidupan mereka sehingga terdapat kemungkinan untuk mereka meniru tindakan-tindakan kakitangan.
Lokasi Kajian Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi

Soalan

Kembali