Maklumat lanjutTajuk Kajian HUBUNGAN ANTARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN TINGKAH LAKU DELIKUEN DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA BERMASALAH
Bidang Kajian KANAK-KANAK
Abstrak
Objektif Kajian
Faedah kajian kepada JKM Daripada hasil kajian ini diharapnya dapat menjadi sumber rujukan kepada pihak sekolah dan Kementerian Kebajikan Malaysia (KKM) untuk mengkaji secara terperinci tentang punca ataupun faktor penyebab kepada masalah tingkah laku delinkuen remaja. Menumpukan lebih kepada pembentukan keluarga yang lebih rohani serta memberi pendidikan bukan sahaja kepada remaja tetapi kepada ibu bapa tentang gaya keibubapaan yang lebih efisyen dalam pembentukkan sahsiah remaja. Dengan adanya data-data kajian ini diharapnya pihak sekolah dan KKM dalam membina satu program yang lebih menyeluruh dan tidak tertumpu kepada pelajar sahaja.
Lokasi Kajian Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi

Soalan Adakah terdapat hubungan antara gaya keibubapaan dengan masalah tingkah laku delinkuen pelajar ?

Adakah terdapat hubungan antara gaya keibubapaan dengan penghargaan kendiri pelajar ?

Adakah gaya keibubapaan boleh dijadikan faktor peramal kepada masalah tingkah laku sosial pelajar ?

Adakah terdapat perbezaan gaya keibubapaan mengikut tahap pendidikan ibu bapa ?

Adakah terdapat perbezaan masalah tingkah laku delinkuen mengikut bangsa ?

Adakah terdapat perbezaan masalah tingkah laku delinkuen mengikut bangsa ?


Kembali