PEMBEKUAN SEMENTARA KAJIAN DI INSTITUSI BAWAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT(JKM)

Assalamualaikum w.b.t, Salam Sejahtera, Tuan/ Puan, Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Mengambil kira perkembangan Penularan COVID-19 yang masih wujud di Malaysia, kebenaran menjalankan kajian di insititusi bawah JKM adalah dibekukan sementara. Walaubagaimana pun, pihak JKM akan maklumkan dari semasa ke semasa berkaitan kebenaran menjalankan kajian tersebut. Sebarang persolan bolehlah hubungi nombor berikut 03 8323 1930/ 1935. Kerjasama dan perhatian yang diberikan adalah dihargai. Sekian, terima kasih.

Kembali