TERKINI : PEMBEKUAN SEMENTARA KAJIAN DI INSTITUSI BAWAH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT(JKM)

Assalamualaikum w.b.t, Salam Sejahtera, Tuan/ Puan, Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. Mengambil kira perkembangan Penularan COVID-19 yang masih wujud di Malaysia, kebenaran menjalankan kajian di insititusi/program komuniti bawah JKM masih tidak dibenarkan pada institusi/program komuniti warga emas dan OKU. Walau bagaimanapun diberikan kebenaran pada institusi/program komuniti kanak-kanak namun hendaklah mematuhi mematuhi SOP PKP Pemulihan dan peraturan yang ditetapkan di lokasi kajian.  Sebarang persoalan bolehlah hubungi nombor berikut 03 8323 1930/ 1935. Kerjasama dan perhatian yang diberikan adalah dihargai. Sekian, terima kasih.

PENTADBIR SISTEM
15 SEPTEMBER 2020

Kembali