Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 1-20 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
1A CROSS- SECTIONAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT WITH THE QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, SELANGOR 
2HUBUNGAN ANTARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN TINGKAH LAKU DELIKUEN DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA BERMASALAH 
3TEKANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PEMULIHAN JUVANA: SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
4HUBUNGAN KAKITANGAN-PELATIH DAN TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM KALANGAN PELATIH JUVANA 
5Kajian tinjauan tentang praktis berkaitan terapi pertuturan di kalangan kanak-kanak di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), Kota Bharu, Kelantan. 
6Peranan berpengaruh keagamaan dan kerohanian dalam kualiti kehidupan di kalangan warga emas 
7HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP RESILIENSI PELATIH SEKOLAH BAKTI SUNGAI BESI 
8Prisoners and Welfare Recipients: Relations and Suggestions 
9Profil, Tahap Ketidakupaya Dan Tahap Kefungsian Pesakit Gangguan Dwideria Atau Deafblindness 
10SEXUAL CRIME PATTERN DETECTION BASED ON CRIMINAL PROFILING USING MACHINE LEARNING ALGORITHM 
11Level of Involvement Disabled Entrepreneur in Entrepreneurship 
12Mengkaji hubungan di antara faktor logistik ke tempat kerja dengan tahap stres dalam kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di tiga daerah di Negeri Perak 
13Kebolehlaksanaan Program Pembelajaran Kesihatan Secara Digital Untuk Memperbaiki Kognitif dan Kesejahteraan Warga Emas di Klinik Kesihatan dan Pusat Aktiviti Warga Emas :Latihan Kepada Profesional dan Kakitangan Kesihatan , Pekerja Sosial dan Pemimpin Masyarakat. 
14KESAN GAYA DIDIKAN IBU BAPA DAN PERSONALITI MEMPENGARUHI KESEJAHTERAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN YANG TERLIBAT DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL SATU KAJIAN KES: SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG (P), TERENGGANU. 
15Group Counseling for teenagers at foster home: Transition out process to independent living 
16HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH (PKMD) KOTA SETAR DAN KUBANG PASU  
17KAJIAN PENYEDIAAN FASILITI FIZIKAL DAN KEMUDAHAN SOKONGAN DI RUMAH SERI KENANGAN TAMAN KEMUMIN, PENGKALAN CHEPA, KELANTAN 
18Sensory processing disorders and sleep disturbance among Children with Autism Spectrum Disorder in Kuala Selangor 
19Tahap Sokongan Sosial dan Kemurungan dalam kalangan Warga Emas di Institusi  
20PERBUATAN SALAH DAN MENCARI SENSASI: PERAMAL KEMURUNGAN DALAM KALANGAN PELAKU REMAJA [DELINQUENCY AND SENSATION SEEKING: PREDICTOR OF DEPRESSION AMONG THE ADOLESCENTS PERPETRATOR]