Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 181-197 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
181Metamorphosis of the city, street homelessness, and the Destitute Person’s Act: A case study of Kuala Lumpur  
182KAJIAN KE ATAS EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP MASA HADAPAN DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI LEREH, MELAKA 
183PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PENDANG : PERANAN DAN SUMBANGANNYA (1980-2010) 
184HUBUNGAN ANTARA PRESTASI FIZIKAL, KEKUATAN OTOT, STATUS FUNGSI, KOMPOSISI BADAN DAN JISIM OTOT RANGKA DI KALANGAN ORANG TUA BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS. 
185Program Pemuliharaan di JKM bagi Kanak- Kanak yang Menjadi Mangsa Penderaan Seksual 
186Sejarah Penderaan Kanak-Kanak, kemurungan dan kegelisahan sebagai faktor kepada delinkuensi: Satu kajian keratan rentas di kalangan remaja delinkuen yang di tahan di institusi kebajikan kanak-kanak di Sarawak 
187percubaan kajian 
188TINGKAH LAKU KEUSAHAWANAN ORANG KURANG UPAYA DI MALAYSIA 
189PEMBENTUKAN AKHLAK DIKALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, TAIPING PERAK 
190Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan dan Pengaruh Rakan Sebaya Dengan Tingkahlaku Delinkuensi Dalam Kalangan Remaja Lelaki  
191DIVERSION OF CHILD OFFENDERS FROM THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND REFORMING THE CHILD ACT 2001: LESSONS FROM NEW ZEALAND 
192Tautan Kasih 
193Hubungan di antara tret personaliti, gaya asuhan ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya terhadap tingkahlaku delinkuen di kalangan kanak-kanak di pusat pemulihan akhlak di Negeri Sabah 
194“RETIREMENT VILLAGE FOR GOLDEN - AGERS: AN ALTERNATIVE” 
195Test Memohon 
196UNDERSTANDING PREMARITAL PREGNANCY EXPERIENCES OF YOUNG MOTHERS IN WOMEN SHELTERS: DEVELOPING A MODEL FOR INTERVENTION  
197Persepsi Masyarakat Terhadap Golongan Peminta Sedekah Di Sekitar Bandar Jerantut, Pahang.