Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 181-200 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
181Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
182Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
183PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN  
184Risiko malnutrisi dan kaitannya dengan kecukupan keperluan nutrien dan sisa makanan dalam kalangan warga emas di Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. 
185PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK PENGETAHUAN PEMAKANAN DAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN ORANG KURANG UPAYA INTELEKTUAL 
186PERKAITAN ANTARA ESTIM DIRI, PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN LOKUS KAWALAN DIRI DENGAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH  
187Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Sekolah Tunas Bakti dan Taman Seri Puteri, Kota Kinabalu, Sabah.  
188Prevalence of mental health problems among adolescents at Rumah Kanak-kanak Rembau, Negeri Sembilan 
189INTERVENSI PSIKOSOSIAL BERASASKAN PENDEKATAN DAYA TAHAN (RESILIENCE) BAGI KOMUNITI MANGSA BANJIR DI NEGERI KEDAH 
190Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
191Penglibatan Remaja Perempuan dalam Jenayah Juvana: Kajian Kes di Asrama Akhlak Perempuan (P), Jitra Kedah 
192Masalah-masalah pengurusan yang dihadapi oleh Rumah Seri Kenangan Johor Bahru dalam menjaga kesejahteraan warga emas 
193ATTRIBUTES OF LEISURE PARTICIPATION AMONG MALAY OLDER PEOPLE IN INSTITUTION 
194Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
195Peranan Pusat Aktiviti Warga Emas Ke Atas Kesejahteraan Warga Emas  
196Psychosocial functioning among residents in desa bina diri mersing 
197PENGHARGAAN KENDIRI DAN PENGHEROTAN KOGNITIF TERHADAP KEMURUNGAN DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
198Pengaruh Ketidakfungsian Keluarga Dan Penghargaan Kendiri Bagi Meramal Pengherotan Kognitif Dalam Kalangan Remaja Delinkuen. 
199Penilaian Program Transisi OKU di PLPP, Bangi. 
200LATIHAN VOKASIONAL DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK DI NEGERI SARAWAK (KUCHING DAN MIRI)