Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 181-200 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
181Kajian kes mengenai masalah delinkuensi dalam kalangan remaja : Sekolah Tunas Bakti 
182FAKTOR KEMISKINAN KLIEN PENERIMA BANTUAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BALING 
183PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERKESANAN PENDIDIKAN VOKASIONAL YANG DIPRAKTIKKAN DI PDK DI MALAYSIA 
184PEMBANGUNAN SAHSIAH PELATIH SEBELUM KELUAR DARI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SATU KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG, TERENGGANU 
185Kesihatan Mental Para Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Kelainan Upaya 
186PANCAINDERA : ‘Kikis Tanggapan Negatif Masyarakat Terhadap Mangsa Yang Melahirkan Anak Luar Nikah’ 
187Evaluating the long-term care and community support system for an ageing society 
188ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIREMENT AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN OLDER PEOPLE 
189PENGGUNAAN 'SPIRITUALITY' DALAM 'EXPRESSIVE ARTS THERAPY' TERHADAP REMAJA DELINKUEN 
190Pengalaman Kanak-kanak Perempuan Sebelum Berada di Pusat Perlindungan Dari Aspek Pemeliharaan dan Keselamatan : Kajian Kes di Rumah Kanak-Kanak Kuching 
191PERKAITAN ANTARA TEKANAN DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PETUGAS PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) DI NEGERI SEMBILAN  
192KESALAHAN JUVANA DAN HALA TUJU PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG, TERENGGANU 
193PENGALAMAN BERGELAR " IBU MUDA " : KAJIAN KES DI TAMAN SERI PUTERI,TELAGA AIR, SARAWAK  
194SPIRITUALITY WELL BEING, SPIRITUAL PRACTICES AND DEPRESSION AMONG MALAY ELDERLY  
195STEROTAIP KAKITANGAN JKM TERHADAP BEKAS BANDUAN 
196Gaya Pertautan Sebagai Pengantara antara Trauma dan Kepuasan Hidup di Kalangan Kanak-kanak dalam Institusi 
197Kesejahteraan Kehidupan dalam bidang pendidikan formal dan tidak formal  
198KUALITI HIDUP DIKALANGAN IBU BAPA YANG MEMPUNYAI ANAK DOWN SYNDROME DI KAWASAN BANDAR DAN LUAR BANDAR. 
199THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
200Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik