Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 181-200 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
181THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
182Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik 
183PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
184PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
185BEBAN TUGAS MENJEJASKAN KUALITI PRESTASI KERJA DI KALANGAN KAKITANGAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH 
186Occupation Performance Role & Satisfaction among Lower Limb Amputation with different Adaptive usage in Malaysia  
187"Relationship Between Sleep Problems and Occupational Performance among Older Adults" 
188Evaluating long-term care and community support system for an aging nation 
189Pelaksanaan Ibadah Solat Dalam Kalangan Remaja Juvana Di Pusat Pemulihan Akhlak Taman Seri Putri Batu Gajah, Perak. 
190KAJIAN MENGENAI TAHAP KEPUASAN KERJA, TEKANAN KERJA DAN STRATEGI DAYA TINDAK DALAM KALANGAN KAKITANGAN DI RUMAH SERI KENANGAN 
191KEBERKESANAN LATIHAN VOKASIONAL DI KALANGAN PELATIH OKU YANG DIJALANKAN DI PLPP, BANGI 
192Metamorphosis of the city, street homelessness, and the Destitute Person’s Act: A case study of Kuala Lumpur  
193KAJIAN KE ATAS EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP MASA HADAPAN DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI LEREH, MELAKA 
194PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PENDANG : PERANAN DAN SUMBANGANNYA (1980-2010) 
195HUBUNGAN ANTARA PRESTASI FIZIKAL, KEKUATAN OTOT, STATUS FUNGSI, KOMPOSISI BADAN DAN JISIM OTOT RANGKA DI KALANGAN ORANG TUA BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS. 
196Program Pemuliharaan di JKM bagi Kanak- Kanak yang Menjadi Mangsa Penderaan Seksual 
197Sejarah Penderaan Kanak-Kanak, kemurungan dan kegelisahan sebagai faktor kepada delinkuensi: Satu kajian keratan rentas di kalangan remaja delinkuen yang di tahan di institusi kebajikan kanak-kanak di Sarawak 
198percubaan kajian 
199TINGKAH LAKU KEUSAHAWANAN ORANG KURANG UPAYA DI MALAYSIA 
200PEMBENTUKAN AKHLAK DIKALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, TAIPING PERAK