Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 201-220 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
201PENGALAMAN BERGELAR " IBU MUDA " : KAJIAN KES DI TAMAN SERI PUTERI,TELAGA AIR, SARAWAK  
202SPIRITUALITY WELL BEING, SPIRITUAL PRACTICES AND DEPRESSION AMONG MALAY ELDERLY  
203STEROTAIP KAKITANGAN JKM TERHADAP BEKAS BANDUAN 
204Gaya Pertautan Sebagai Pengantara antara Trauma dan Kepuasan Hidup di Kalangan Kanak-kanak dalam Institusi 
205Kesejahteraan Kehidupan dalam bidang pendidikan formal dan tidak formal  
206KUALITI HIDUP DIKALANGAN IBU BAPA YANG MEMPUNYAI ANAK DOWN SYNDROME DI KAWASAN BANDAR DAN LUAR BANDAR. 
207THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
208Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik 
209PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
210PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
211BEBAN TUGAS MENJEJASKAN KUALITI PRESTASI KERJA DI KALANGAN KAKITANGAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH 
212Occupation Performance Role & Satisfaction among Lower Limb Amputation with different Adaptive usage in Malaysia  
213"Relationship Between Sleep Problems and Occupational Performance among Older Adults" 
214Globalisation in  
215Evaluating long-term care and community support system for an aging nation 
216Pelaksanaan Ibadah Solat Dalam Kalangan Remaja Juvana Di Pusat Pemulihan Akhlak Taman Seri Putri Batu Gajah, Perak. 
217KAJIAN MENGENAI TAHAP KEPUASAN KERJA, TEKANAN KERJA DAN STRATEGI DAYA TINDAK DALAM KALANGAN KAKITANGAN DI RUMAH SERI KENANGAN 
218KEBERKESANAN LATIHAN VOKASIONAL DI KALANGAN PELATIH OKU YANG DIJALANKAN DI PLPP, BANGI 
219Metamorphosis of the city, street homelessness, and the Destitute Person’s Act: A case study of Kuala Lumpur  
220KAJIAN KE ATAS EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP MASA HADAPAN DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI LEREH, MELAKA