Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 201-220 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
201KUALITI HIDUP DIKALANGAN IBU BAPA YANG MEMPUNYAI ANAK DOWN SYNDROME DI KAWASAN BANDAR DAN LUAR BANDAR. 
202THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
203Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik 
204PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
205PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
206BEBAN TUGAS MENJEJASKAN KUALITI PRESTASI KERJA DI KALANGAN KAKITANGAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH 
207Occupation Performance Role & Satisfaction among Lower Limb Amputation with different Adaptive usage in Malaysia  
208"Relationship Between Sleep Problems and Occupational Performance among Older Adults" 
209Globalisation in  
210Evaluating long-term care and community support system for an aging nation 
211Pelaksanaan Ibadah Solat Dalam Kalangan Remaja Juvana Di Pusat Pemulihan Akhlak Taman Seri Putri Batu Gajah, Perak. 
212KAJIAN MENGENAI TAHAP KEPUASAN KERJA, TEKANAN KERJA DAN STRATEGI DAYA TINDAK DALAM KALANGAN KAKITANGAN DI RUMAH SERI KENANGAN 
213KEBERKESANAN LATIHAN VOKASIONAL DI KALANGAN PELATIH OKU YANG DIJALANKAN DI PLPP, BANGI 
214Metamorphosis of the city, street homelessness, and the Destitute Person’s Act: A case study of Kuala Lumpur  
215KAJIAN KE ATAS EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP MASA HADAPAN DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI LEREH, MELAKA 
216PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PENDANG : PERANAN DAN SUMBANGANNYA (1980-2010) 
217HUBUNGAN ANTARA PRESTASI FIZIKAL, KEKUATAN OTOT, STATUS FUNGSI, KOMPOSISI BADAN DAN JISIM OTOT RANGKA DI KALANGAN ORANG TUA BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS. 
218Program Pemuliharaan di JKM bagi Kanak- Kanak yang Menjadi Mangsa Penderaan Seksual 
219Sejarah Penderaan Kanak-Kanak, kemurungan dan kegelisahan sebagai faktor kepada delinkuensi: Satu kajian keratan rentas di kalangan remaja delinkuen yang di tahan di institusi kebajikan kanak-kanak di Sarawak 
220percubaan kajian