Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 221-235 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
221PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PENDANG : PERANAN DAN SUMBANGANNYA (1980-2010) 
222HUBUNGAN ANTARA PRESTASI FIZIKAL, KEKUATAN OTOT, STATUS FUNGSI, KOMPOSISI BADAN DAN JISIM OTOT RANGKA DI KALANGAN ORANG TUA BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS. 
223Program Pemuliharaan di JKM bagi Kanak- Kanak yang Menjadi Mangsa Penderaan Seksual 
224Sejarah Penderaan Kanak-Kanak, kemurungan dan kegelisahan sebagai faktor kepada delinkuensi: Satu kajian keratan rentas di kalangan remaja delinkuen yang di tahan di institusi kebajikan kanak-kanak di Sarawak 
225percubaan kajian 
226TINGKAH LAKU KEUSAHAWANAN ORANG KURANG UPAYA DI MALAYSIA 
227PEMBENTUKAN AKHLAK DIKALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, TAIPING PERAK 
228Perkaitan Antara Hubungan Kekeluargaan dan Pengaruh Rakan Sebaya Dengan Tingkahlaku Delinkuensi Dalam Kalangan Remaja Lelaki  
229DIVERSION OF CHILD OFFENDERS FROM THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND REFORMING THE CHILD ACT 2001: LESSONS FROM NEW ZEALAND 
230Tautan Kasih 
231Hubungan di antara tret personaliti, gaya asuhan ibu bapa dan pengaruh rakan sebaya terhadap tingkahlaku delinkuen di kalangan kanak-kanak di pusat pemulihan akhlak di Negeri Sabah 
232“RETIREMENT VILLAGE FOR GOLDEN - AGERS: AN ALTERNATIVE” 
233Test Memohon 
234UNDERSTANDING PREMARITAL PREGNANCY EXPERIENCES OF YOUNG MOTHERS IN WOMEN SHELTERS: DEVELOPING A MODEL FOR INTERVENTION  
235Persepsi Masyarakat Terhadap Golongan Peminta Sedekah Di Sekitar Bandar Jerantut, Pahang.