Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 21-40 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
21HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL IBU BAPA DAN SOKONGAN SOSIAL RAKAN INSTITUSI DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI PELATIH JUVANA DI STBSB 
22Kajian Punca Masalah Remaja Masa Kini dan Penyelesaiannya 
23TEKANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PEMULIHAN JUVANA: SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
24PENERIMAAN PENJAGA TAMAN SERI PUTERI TERHADAP MANGSA ROGOL. 
25HUBUNGAN KAKITANGAN-PELATIH DAN TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM KALANGAN PELATIH JUVANA 
26ASSOCIATED RISK FACTORS OF MENTAL DISORDERS AMONG PRESCHOOL CARE PROVIDERS AT KEPONG 
27Kajian tinjauan tentang praktis berkaitan terapi pertuturan di kalangan kanak-kanak di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), Kota Bharu, Kelantan. 
28THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) AND FUZZY AHP FOR RANKING THE FACTORS CONTRIBUTES TO CHILD ABUSE IN MALAYSIA 
29Peranan berpengaruh keagamaan dan kerohanian dalam kualiti kehidupan di kalangan warga emas 
30HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL TERHADAP RESILIENSI PELATIH SEKOLAH BAKTI SUNGAI BESI 
31Anggaran Kos Rumah Seri Kenangan (RSK) 
32Prisoners and Welfare Recipients: Relations and Suggestions 
33PERLAKSANAAN POLISI DAN UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN 
34Profil, Tahap Ketidakupaya Dan Tahap Kefungsian Pesakit Gangguan Dwideria Atau Deafblindness 
35Quality of Life among the Elderly in Rumah Seri Kenangan, Cheras: An Analysis of Socio - Demographic Determinants 
36SEXUAL CRIME PATTERN DETECTION BASED ON CRIMINAL PROFILING USING MACHINE LEARNING ALGORITHM 
37Level of Involvement Disabled Entrepreneur in Entrepreneurship 
38Mengkaji hubungan di antara faktor logistik ke tempat kerja dengan tahap stres dalam kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di tiga daerah di Negeri Perak 
39Kebolehlaksanaan Program Pembelajaran Kesihatan Secara Digital Untuk Memperbaiki Kognitif dan Kesejahteraan Warga Emas di Klinik Kesihatan dan Pusat Aktiviti Warga Emas :Latihan Kepada Profesional dan Kakitangan Kesihatan , Pekerja Sosial dan Pemimpin Masyarakat. 
40KESAN GAYA DIDIKAN IBU BAPA DAN PERSONALITI MEMPENGARUHI KESEJAHTERAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN YANG TERLIBAT DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL SATU KAJIAN KES: SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG (P), TERENGGANU.