Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 21-40 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
21SEXUAL CRIME PATTERN DETECTION BASED ON CRIMINAL PROFILING USING MACHINE LEARNING ALGORITHM 
22Level of Involvement Disabled Entrepreneur in Entrepreneurship 
23Mengkaji hubungan di antara faktor logistik ke tempat kerja dengan tahap stres dalam kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di tiga daerah di Negeri Perak 
24Kebolehlaksanaan Program Pembelajaran Kesihatan Secara Digital Untuk Memperbaiki Kognitif dan Kesejahteraan Warga Emas di Klinik Kesihatan dan Pusat Aktiviti Warga Emas :Latihan Kepada Profesional dan Kakitangan Kesihatan , Pekerja Sosial dan Pemimpin Masyarakat. 
25KESAN GAYA DIDIKAN IBU BAPA DAN PERSONALITI MEMPENGARUHI KESEJAHTERAN PSIKOLOGI DALAM KALANGAN REMAJA PEREMPUAN YANG TERLIBAT DENGAN HUBUNGAN SEKSUAL SATU KAJIAN KES: SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG (P), TERENGGANU. 
26Group Counseling for teenagers at foster home: Transition out process to independent living 
27HUBUNGAN ANTARA KEPUASAN KOMUNIKASI DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN STAF DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH (PKMD) KOTA SETAR DAN KUBANG PASU  
28KAJIAN PENYEDIAAN FASILITI FIZIKAL DAN KEMUDAHAN SOKONGAN DI RUMAH SERI KENANGAN TAMAN KEMUMIN, PENGKALAN CHEPA, KELANTAN 
29Sensory processing disorders and sleep disturbance among Children with Autism Spectrum Disorder in Kuala Selangor 
30Tahap Sokongan Sosial dan Kemurungan dalam kalangan Warga Emas di Institusi  
31PERBUATAN SALAH DAN MENCARI SENSASI: PERAMAL KEMURUNGAN DALAM KALANGAN PELAKU REMAJA [DELINQUENCY AND SENSATION SEEKING: PREDICTOR OF DEPRESSION AMONG THE ADOLESCENTS PERPETRATOR] 
32Oral Health Status Among Geriatrics in Malaysia 
33Keberkesanan Standard Operating Procedure (SOP) oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat terhadap mangsa banjir ketika bencana banjir 
34“A Discourse Analysis of Sexual Abuse Child Victims’ Lexical Difficulty When Narrating The Abusive Experience” 
35DOWN SYNDROME: IT IS NOT DISABILITY, IT IS ACTUALLY AN EXTRA ABILITY  
36DIET QUALITY, COGNITIVE PERFORMANCE AND NUTRITIONAL STATUS AMONG HOMELESS CHILDREN IN KUALA LUMPUR. 
37Menilai Kesan Senaman Terhadap Kecergasan Berkaitan Kesihatan Dan Meneroka 'Flow State' Di Kalangan Individu Kurang Upaya Intelektual 
38Psikologi Mangsa Rogol Menurut Perspektif Choice Theory Reality Therapy (CTRT) Di Sebuah Pusat Perlindungan Remaja 
39Penilaian Terhadap Tahap Keuzuran dan Kesan Senaman Kekuatan yang Ditetapkan Terhadap Warga Emas Diinstitusi 
40PENGHAYATAN ISLAM ORANG KURANG UPAYA (OKU) FIZIKAL