Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 21-40 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
21Sensory processing disorders and sleep disturbance among Children with Autism Spectrum Disorder in Kuala Selangor 
22Tahap Sokongan Sosial dan Kemurungan dalam kalangan Warga Emas di Institusi  
23PERBUATAN SALAH DAN MENCARI SENSASI: PERAMAL KEMURUNGAN DALAM KALANGAN PELAKU REMAJA [DELINQUENCY AND SENSATION SEEKING: PREDICTOR OF DEPRESSION AMONG THE ADOLESCENTS PERPETRATOR] 
24Oral Health Status Among Geriatrics in Malaysia 
25Keberkesanan Standard Operating Procedure (SOP) oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat terhadap mangsa banjir ketika bencana banjir 
26“A Discourse Analysis of Sexual Abuse Child Victims’ Lexical Difficulty When Narrating The Abusive Experience” 
27DOWN SYNDROME: IT IS NOT DISABILITY, IT IS ACTUALLY AN EXTRA ABILITY  
28DIET QUALITY, COGNITIVE PERFORMANCE AND NUTRITIONAL STATUS AMONG HOMELESS CHILDREN IN KUALA LUMPUR. 
29Menilai Kesan Senaman Terhadap Kecergasan Berkaitan Kesihatan Dan Meneroka 'Flow State' Di Kalangan Individu Kurang Upaya Intelektual 
30Penilaian Terhadap Tahap Keuzuran dan Kesan Senaman Kekuatan yang Ditetapkan Terhadap Warga Emas Diinstitusi 
31PENGHAYATAN ISLAM ORANG KURANG UPAYA (OKU) FIZIKAL 
32Tahap Kesejahteraan, Sokongan Sosial dan Kecenderungan Minat Aktiviti Warga Emas yang hadir di Pusat Aktiviti Warga Emas Tampin, Negeri Sembilan 
33Implementing Restorative Justice in the Malaysian Juvenile Justice System 
34KAJIAN KEPUASAN BEKERJA DI KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN 
35Juvenile Delinquents’ Educational Experience in School Within Prison  
36PENGARUH PENGETAHUAN, STIGMA TERHADAP YATIM AIDS DAN TEKANAN PERSEKITARAN INSTITUSI DALAM PENGURUSAN KES KANAK-KANAK HIV/AIDS: KAJIAN KE ATAS PENJAGA DI RUMAH PERLINDUNGAN 
37Pemerkasaan Ekonomi (Keusahawanan) Wanita Kurang Upaya 
38Faktor yang menyumbang kepada penglibatan warga emas secara aktif di PAWE Negeri Selangor 
39Perbandingan kualiti hidup kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya yang tinggal bersama dan berasingan dengan pasangan. 
40ORAL HEALTH STATUS AMONG RESIDENTS IN CARE HOME IN DUNGUN (RUMAH EHSAN)