Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 21-40 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
21Penilaian Terhadap Tahap Keuzuran dan Kesan Senaman Kekuatan yang Ditetapkan Terhadap Warga Emas Diinstitusi 
22PENGHAYATAN ISLAM ORANG KURANG UPAYA (OKU) FIZIKAL 
23Tahap Kesejahteraan, Sokongan Sosial dan Kecenderungan Minat Aktiviti Warga Emas yang hadir di Pusat Aktiviti Warga Emas Tampin, Negeri Sembilan 
24Implementing Restorative Justice in the Malaysian Juvenile Justice System 
25KAJIAN KEPUASAN BEKERJA DI KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN 
26Juvenile Delinquents’ Educational Experience in School Within Prison  
27PENGARUH PENGETAHUAN, STIGMA TERHADAP YATIM AIDS DAN TEKANAN PERSEKITARAN INSTITUSI DALAM PENGURUSAN KES KANAK-KANAK HIV/AIDS: KAJIAN KE ATAS PENJAGA DI RUMAH PERLINDUNGAN 
28Pemerkasaan Ekonomi (Keusahawanan) Wanita Kurang Upaya 
29Faktor yang menyumbang kepada penglibatan warga emas secara aktif di PAWE Negeri Selangor 
30Perbandingan kualiti hidup kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya yang tinggal bersama dan berasingan dengan pasangan. 
31ORAL HEALTH STATUS AMONG RESIDENTS IN CARE HOME IN DUNGUN (RUMAH EHSAN)  
32JENAYAH SEKSUAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN DI RUMAH TAMAN SERI PUTERI, CHERAS 
33PENGARUH PERSEKITARAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
34Child abuse cases in malaysia 
35CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
36Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
37Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara  
38Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
39HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
40PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS