Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 41-60 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
41Tahap Kesejahteraan, Sokongan Sosial dan Kecenderungan Minat Aktiviti Warga Emas yang hadir di Pusat Aktiviti Warga Emas Tampin, Negeri Sembilan 
42KEGIATAN SOSIOEKONOMI GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA DI PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN & PEMULIHAN BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. 
43Implementing Restorative Justice in the Malaysian Juvenile Justice System 
44KAJIAN KEPUASAN BEKERJA DI KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN 
45Juvenile Delinquents’ Educational Experience in School Within Prison  
46PENGARUH PENGETAHUAN, STIGMA TERHADAP YATIM AIDS DAN TEKANAN PERSEKITARAN INSTITUSI DALAM PENGURUSAN KES KANAK-KANAK HIV/AIDS: KAJIAN KE ATAS PENJAGA DI RUMAH PERLINDUNGAN 
47Hubungan di antara sumber-sumber stres dan tahap kesihatan di kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sarawak 
48Pemerkasaan Ekonomi (Keusahawanan) Wanita Kurang Upaya 
49SOCIAL DETERMINANTS AMONG RESIDENCE FOR LIVING AT NURSING HOME. A CASE STUDY: RUMAH SERI KENANGAN  
50Faktor yang menyumbang kepada penglibatan warga emas secara aktif di PAWE Negeri Selangor 
51Perbandingan kualiti hidup kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya yang tinggal bersama dan berasingan dengan pasangan. 
52ORAL HEALTH STATUS AMONG RESIDENTS IN CARE HOME IN DUNGUN (RUMAH EHSAN)  
53THE FACTORS THAT LEAD TO THE EFFECTIVENESS OF 2 YEARS EXIT POLICY IN NEGERI SEMBILAN 
54PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL 
55JENAYAH SEKSUAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN DI RUMAH TAMAN SERI PUTERI, CHERAS 
56PENGARUH PERSEKITARAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
57Child abuse cases in malaysia 
58CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
59Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
60Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara