Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 41-60 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
41CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
42Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
43Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara  
44Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
45HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
46PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS 
47PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
48KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
49Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
50Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
51Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
52Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
53REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK. 
54HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA) 
55HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN KERJA DAN KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN JKM DI NEGERI KEDAH 
56Knowledge of Feeding and Swallowing Disorders among Workers at Community Based Rehabilitation Centres in Klang Valley. (Pengetahuan tentang Masalah Pengambilan Makanan dan Penelanan dalam Kalangan Pekerja di Pusat Rehabilitasi dalam Komuniti di Lembah Klang).  
57PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM TARBIAH: SATU KAJIAN DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ, KUALA KANGSAR 
58WARGA EMAS DI RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, KAJANG SELANGOR 
59Lifestyle Comparison of Delinquents and Their Non-Delinquent Peers 
60PERBANDINGAN MINAT, TEMPOH LATIHAN, PENCAPAIAN AKADEMIK,SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP KOMPETENSI DALAM KALANGAN PELATIH KURSUS KEMAHIRAN MENJAHIT DI SEKOLAH TUNAS BAKTI DI MELAKA