Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 41-60 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
41PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
42KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
43Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
44Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
45Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
46Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
47REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK. 
48HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA) 
49HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN KERJA DAN KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN JKM DI NEGERI KEDAH 
50Knowledge of Feeding and Swallowing Disorders among Workers at Community Based Rehabilitation Centres in Klang Valley. (Pengetahuan tentang Masalah Pengambilan Makanan dan Penelanan dalam Kalangan Pekerja di Pusat Rehabilitasi dalam Komuniti di Lembah Klang).  
51PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM TARBIAH: SATU KAJIAN DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ, KUALA KANGSAR 
52WARGA EMAS DI RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, KAJANG SELANGOR 
53Lifestyle Comparison of Delinquents and Their Non-Delinquent Peers 
54PERBANDINGAN MINAT, TEMPOH LATIHAN, PENCAPAIAN AKADEMIK,SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP KOMPETENSI DALAM KALANGAN PELATIH KURSUS KEMAHIRAN MENJAHIT DI SEKOLAH TUNAS BAKTI DI MELAKA 
55ASSESSING THE LEVEL AND FACTORS OF HOUSEHOLD FOOD INSECURITY AND ITS ASSOCIATION WITH NUTRITIONAL OUTCOMES AMONG WOMEN IN TUMPAT, KELANTAN. 
56Hubungan Media Baharu dan Tingkah Laku Devian Dalam Kalangan Pelatih Institusi Pemulihan Akhlak di Perak 
57The Relationships between Parenting Styles, Deviant, Delinquent, and Criminal Behaviours 
58Hubungan Kefahaman Berkaitan Demensia dan Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Penjaga Formal Dengan Penjagaan Berkualiti Terhadap Warga Tua di Rumah Seri Kenangan 
59PERMOHONAN MENJALANKAN KAJIAN/PENYELIDIKAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT 
60Kajian Perbandingan Tahap Pengetahuan, Sikap Dan Amalan Dalam Kalangan Pengendali di Taska Kerajaan dan Taska Swasta Terhadap Peningkatan Kes HFMD di Daerah Klang