Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 41-60 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
41THE FACTORS THAT LEAD TO THE EFFECTIVENESS OF 2 YEARS EXIT POLICY IN NEGERI SEMBILAN 
42PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL 
43JENAYAH SEKSUAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN DI RUMAH TAMAN SERI PUTERI, CHERAS 
44PENGARUH PERSEKITARAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
45Child abuse cases in malaysia 
46CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
47Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
48Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara  
49Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
50HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
51PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS 
52PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
53KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
54Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
55Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
56Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
57Association Between Kindegarten (TASKA) Teachers’ Oral Health Literacy And TASKA-Based Oral Health Activities And Facilities 
58Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
59Pembinaan Modul Kompetensi Emosi untuk Menangani Isu Emosi Belia untuk Kesejahteraan Psikologi 
60REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK.