Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 41-60 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
41“A Discourse Analysis of Sexual Abuse Child Victims’ Lexical Difficulty When Narrating The Abusive Experience” 
42DOWN SYNDROME: IT IS NOT DISABILITY, IT IS ACTUALLY AN EXTRA ABILITY  
43DIET QUALITY, COGNITIVE PERFORMANCE AND NUTRITIONAL STATUS AMONG HOMELESS CHILDREN IN KUALA LUMPUR. 
44Menilai Kesan Senaman Terhadap Kecergasan Berkaitan Kesihatan Dan Meneroka 'Flow State' Di Kalangan Individu Kurang Upaya Intelektual 
45Psikologi Mangsa Rogol Menurut Perspektif Choice Theory Reality Therapy (CTRT) Di Sebuah Pusat Perlindungan Remaja 
46Penilaian Terhadap Tahap Keuzuran dan Kesan Senaman Kekuatan yang Ditetapkan Terhadap Warga Emas Diinstitusi 
47PENGHAYATAN ISLAM ORANG KURANG UPAYA (OKU) FIZIKAL 
48Tahap Kesejahteraan, Sokongan Sosial dan Kecenderungan Minat Aktiviti Warga Emas yang hadir di Pusat Aktiviti Warga Emas Tampin, Negeri Sembilan 
49KEGIATAN SOSIOEKONOMI GOLONGAN ORANG KURANG UPAYA DI PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN & PEMULIHAN BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. 
50Implementing Restorative Justice in the Malaysian Juvenile Justice System 
51KAJIAN KEPUASAN BEKERJA DI KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KELANTAN 
52Juvenile Delinquents’ Educational Experience in School Within Prison  
53PENGARUH PENGETAHUAN, STIGMA TERHADAP YATIM AIDS DAN TEKANAN PERSEKITARAN INSTITUSI DALAM PENGURUSAN KES KANAK-KANAK HIV/AIDS: KAJIAN KE ATAS PENJAGA DI RUMAH PERLINDUNGAN 
54Hubungan di antara sumber-sumber stres dan tahap kesihatan di kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sarawak 
55Pemerkasaan Ekonomi (Keusahawanan) Wanita Kurang Upaya 
56SOCIAL DETERMINANTS AMONG RESIDENCE FOR LIVING AT NURSING HOME. A CASE STUDY: RUMAH SERI KENANGAN  
57Faktor yang menyumbang kepada penglibatan warga emas secara aktif di PAWE Negeri Selangor 
58Perbandingan kualiti hidup kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya yang tinggal bersama dan berasingan dengan pasangan. 
59ORAL HEALTH STATUS AMONG RESIDENTS IN CARE HOME IN DUNGUN (RUMAH EHSAN)  
60THE FACTORS THAT LEAD TO THE EFFECTIVENESS OF 2 YEARS EXIT POLICY IN NEGERI SEMBILAN