Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 61-80 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
61PENDEKATAN SPIRITUAL BAGI MENGATASI MASALAH PERGAULAN BEBAS DALAM KALANGAN REMAJA 
62PSYCHOSOCIAL PREDICTORS OF SEXUAL BEHAVIOR AMONG ADOLESCENTS IN MALAYSIA  
63Hubungkaitan antara ciri-ciri kekeluargaan dan kesan psikologi penghuni di Rumah Budak Laki-Laki Tun Abdul Aziz dan SMK Paya Rumput, Melaka 
64The experiences/perceptions of group exercise among residents in an elderly care home  
65MINIMAL COST ALLOCATION FOR ELDERLY HOMES IN MALAYSIA 
66PENGARUH GAYA KEIBUBAPAAN DAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI TERHADAP GAYA PENYELESAIAN MASALAH DI KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG TERENGGANU 
67MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM: KAJIAN KES DI ASRAMA PEMULIHAN AKHLAK (P) 
68EXPLORATION ON PROTECTIVE FACTOR BODY IMAGE RESILIENCE AMONG FEMALE ADOLESCENT VIA INDIVIDUAL COUNSELLING SESSION 
69Pemasaran Produk Seni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK Seri Malindo Masjid Tanah, Melaka 
70MIGRASI ANTARABANGSA PEKERJA ASING BANGLADESH KE MALAYSIA: ANALISIS KESELAMATAN INSAN 
71ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN GELANDANGAN PENARIK BECA: KAJIAN KES DI GEORGETOWN, PENANG 
72Children's Moral Judgement Towards Inappropriate Visual 
73The Impact of Multidisciplinary Supportive Intervention Program (CP Support) to Fulfill the Unmet Needs Among Cerebral Palsy Caregivers in Kelantan  
74MEWUJUDKAN BORANG KAJI SELIDIK BAHARU DAN KAJIAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGENAI PEMAKANAN BAYI DAN KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PARA PENGASUH TASKA DI KOTA BHARU, KELANTAN 
75Strength and Difficulties of Intellectual Disabilities Adolescent at Community Based Rehabilitation (CBR)  
76HUBUNGAN PENGARUH TRET PERSONALITI NEUROTICISM DAN INTROVERSION DENGAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK YANG MENGALAMI SIMPTOM ACUTE PUBLIC SELF ATTENTION (ANPS-A)  
77Perbandingan Status Kesihatan Tulang Lelaki Dewasa Ketidakupayaan Intelektual (Intellectual Disability, ID) dengan Lelaki Dewasa Tipikal di Lembah Klang 
78Penetapan Matlamat dan Reputasi Sosial Juvana 
79Navigating Malaysian civil law and maqasid al-shariah in the best interest of children beyond control: a case study in Penang. 
80Kemurungan dan Kebimbangan terhadap Kejadian Jatuh dalam Golongan Warga Emas di Pusat Jagaan