Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 61-80 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
61Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
62HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
63PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS 
64PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
65KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
66Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
67Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
68Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
69Association Between Kindegarten (TASKA) Teachers’ Oral Health Literacy And TASKA-Based Oral Health Activities And Facilities 
70Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
71Pembinaan Modul Kompetensi Emosi untuk Menangani Isu Emosi Belia untuk Kesejahteraan Psikologi 
72REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK. 
73HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA) 
74HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN KERJA DAN KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN JKM DI NEGERI KEDAH 
75Knowledge of Feeding and Swallowing Disorders among Workers at Community Based Rehabilitation Centres in Klang Valley. (Pengetahuan tentang Masalah Pengambilan Makanan dan Penelanan dalam Kalangan Pekerja di Pusat Rehabilitasi dalam Komuniti di Lembah Klang).  
76PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM TARBIAH: SATU KAJIAN DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ, KUALA KANGSAR 
77ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAH LAKU PESALAH JUVANA DI TAMAN SERI PUTERI 
78WARGA EMAS DI RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, KAJANG SELANGOR 
79Lifestyle Comparison of Delinquents and Their Non-Delinquent Peers 
80PERBANDINGAN MINAT, TEMPOH LATIHAN, PENCAPAIAN AKADEMIK,SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP KOMPETENSI DALAM KALANGAN PELATIH KURSUS KEMAHIRAN MENJAHIT DI SEKOLAH TUNAS BAKTI DI MELAKA