Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 61-80 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
61PENGARUH PENGETAHUAN, STIGMA TERHADAP YATIM AIDS DAN TEKANAN PERSEKITARAN INSTITUSI DALAM PENGURUSAN KES KANAK-KANAK HIV/AIDS: KAJIAN KE ATAS PENJAGA DI RUMAH PERLINDUNGAN 
62Hubungan di antara sumber-sumber stres dan tahap kesihatan di kalangan kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat di Sarawak 
63PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI PENGANGKATAN ANAK DI KUALA KANGSAR PERAK MALAYSIA 
64Pemerkasaan Ekonomi (Keusahawanan) Wanita Kurang Upaya 
65SOCIAL DETERMINANTS AMONG RESIDENCE FOR LIVING AT NURSING HOME. A CASE STUDY: RUMAH SERI KENANGAN  
66Faktor yang menyumbang kepada penglibatan warga emas secara aktif di PAWE Negeri Selangor 
67Perbandingan kualiti hidup kakitangan Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya yang tinggal bersama dan berasingan dengan pasangan. 
68ORAL HEALTH STATUS AMONG RESIDENTS IN CARE HOME IN DUNGUN (RUMAH EHSAN)  
69THE FACTORS THAT LEAD TO THE EFFECTIVENESS OF 2 YEARS EXIT POLICY IN NEGERI SEMBILAN 
70PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL 
71JENAYAH SEKSUAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN DI RUMAH TAMAN SERI PUTERI, CHERAS 
72PENGARUH PERSEKITARAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
73Child abuse cases in malaysia 
74CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
75Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
76Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara  
77Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
78Cliff: an automatized zipper 
79HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
80PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS