Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 61-80 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
61PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN JARINGAN KESELAMATAN SOSIAL 
62JENAYAH SEKSUAL DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PEREMPUAN DI RUMAH TAMAN SERI PUTERI, CHERAS 
63PENGARUH PERSEKITARAN KELUARGA TERHADAP TINGKAH LAKU DEVAN GOLONGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI 
64Child abuse cases in malaysia 
65CABARAN KEPATUHAN KEPADA AKTA DAN PERATURAN OLEH PENGENDALI PUSAT JAGAAN KANAK-KANAK BERKEDIAMAN YANG TELAH BERDAFTAR KENDALIAN NGO'S DI DAERAH SHAH ALAM DAN SUBANG JAYA 
66Keperluan Psikososial Kanak-kanak Feral Malaysia di Pulau Pinang: Satu Kajian Kualitatif 
67Pemahaman Pemohon Anak Pelihara Berkenaan Konsep Jagaan Keluarga Pelihara Dan Tahap Persediaan Mereka Untuk Menjadi Ibubapa Pelihara  
68Perspektif Pekerja Kes Terhadap Keberkesanan Program 2 Years Exit Programme (2 YEP) Di Negeri Pahang 
69HARAPAN DAN RANCANGAN PARA PENGHUNI SELEPAS TAMAT PEMULIHAN DI TAMAN SERI PUTERI KUCHING 
70PERANAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENGURUSAN KES WARGA EMAS DI RSK CHERAS 
71PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
72KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
73Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
74Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
75Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
76Association Between Kindegarten (TASKA) Teachers’ Oral Health Literacy And TASKA-Based Oral Health Activities And Facilities 
77Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
78Pembinaan Modul Kompetensi Emosi untuk Menangani Isu Emosi Belia untuk Kesejahteraan Psikologi 
79REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK. 
80HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA)