Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 81-100 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
81PELAKSANAAN PROGRAM UNTUK GELANDANGAN OLEH JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DESA BINA DIRI JERANTUT, PAHANG 
82KEBERKESANAN PROGRAM DAN KESAN PENYERTAAAN DALAM PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS (PAWE) DI CHERAS BARU, KL 
83Risk and Protective Factors of Mental Health Problems among Malaysian Youth in Klang Valley: A Qualitative Study. 
84PERLINDUNGAN KANAK-KANAK KURANG UPAYA MENGIKUT UNDANG-UNDANG DI MALAYSIA 
85Mengenalpasti Keperluan Aplikasi Bantuan Rehabilitasi yang Diperlukan di Kalangan Peserta PDK (OKU) 
86Development of Green Elderly Care Homes in Malaysia - An Investigation on Its Potential. 
87Association Between Kindegarten (TASKA) Teachers’ Oral Health Literacy And TASKA-Based Oral Health Activities And Facilities 
88Apakah Punca Berlakunya Kekerapan Penderaan Fizikal Kanak-kanak Pada Masa Kini? 
89Pembinaan Modul Kompetensi Emosi untuk Menangani Isu Emosi Belia untuk Kesejahteraan Psikologi 
90REMAJA PEREMPUAN DAN MASALAH JUVANA: SATU KAJIAN DI TAMAN SERI PUTERI BATU GAJAH, PERAK. 
91HUBUNGAN ANTARA IBADAH DAN KOMUNIKASI DENGAN KUALITI PERKAHWINAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH (ZON UTARA) 
92HUBUNGAN ANTARA KOMITMEN KERJA DAN KERJA BERPASUKAN DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN JKM DI NEGERI KEDAH 
93Knowledge of Feeding and Swallowing Disorders among Workers at Community Based Rehabilitation Centres in Klang Valley. (Pengetahuan tentang Masalah Pengambilan Makanan dan Penelanan dalam Kalangan Pekerja di Pusat Rehabilitasi dalam Komuniti di Lembah Klang).  
94PENDEKATAN PSIKOLOGI DALAM TARBIAH: SATU KAJIAN DI RUMAH KANAK-KANAK SULTAN ABDUL AZIZ, KUALA KANGSAR 
95ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGKAH LAKU PESALAH JUVANA DI TAMAN SERI PUTERI 
96WARGA EMAS DI RUMAH SERI KENANGAN CHERAS, KAJANG SELANGOR 
97Lifestyle Comparison of Delinquents and Their Non-Delinquent Peers 
98PERBANDINGAN MINAT, TEMPOH LATIHAN, PENCAPAIAN AKADEMIK,SOKONGAN IBU BAPA TERHADAP KOMPETENSI DALAM KALANGAN PELATIH KURSUS KEMAHIRAN MENJAHIT DI SEKOLAH TUNAS BAKTI DI MELAKA 
99Development of a nutritional module based on genetic profile for children with neurodevelopmental disabilities (CWND) attending Community-based rehabilitation centres in Terengganu 
100ASSESSING THE LEVEL AND FACTORS OF HOUSEHOLD FOOD INSECURITY AND ITS ASSOCIATION WITH NUTRITIONAL OUTCOMES AMONG WOMEN IN TUMPAT, KELANTAN.