Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 81-100 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
81Professional Supervision Towards Best Statutory Child Protection Practice in Malaysia 
82The experiences/perceptions of group exercise among residents in an elderly care home  
83MINIMAL COST ALLOCATION FOR ELDERLY HOMES IN MALAYSIA 
84PENGARUH GAYA KEIBUBAPAAN DAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI TERHADAP GAYA PENYELESAIAN MASALAH DI KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG TERENGGANU 
85Comparative Analysis of Elderly Support Service Provisions among Three Major Ethnic Groups in Malaysia 
86MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM: KAJIAN KES DI ASRAMA PEMULIHAN AKHLAK (P) 
87EXPLORATION ON PROTECTIVE FACTOR BODY IMAGE RESILIENCE AMONG FEMALE ADOLESCENT VIA INDIVIDUAL COUNSELLING SESSION 
88Pemasaran Produk Seni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK Seri Malindo Masjid Tanah, Melaka 
89MIGRASI ANTARABANGSA PEKERJA ASING BANGLADESH KE MALAYSIA: ANALISIS KESELAMATAN INSAN 
90ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN GELANDANGAN PENARIK BECA: KAJIAN KES DI GEORGETOWN, PENANG 
91MODEL INTEGRASI IMPLISIT DAN EKSPLISIT PENDEKATAN SPIRITUAL DAN AGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING KELUARGA DAN PERKAHWINAN DI MALAYSIA 
92Children's Moral Judgement Towards Inappropriate Visual 
93The Impact of Multidisciplinary Supportive Intervention Program (CP Support) to Fulfill the Unmet Needs Among Cerebral Palsy Caregivers in Kelantan  
94MEWUJUDKAN BORANG KAJI SELIDIK BAHARU DAN KAJIAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGENAI PEMAKANAN BAYI DAN KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PARA PENGASUH TASKA DI KOTA BHARU, KELANTAN 
95Strength and Difficulties of Intellectual Disabilities Adolescent at Community Based Rehabilitation (CBR)  
96HUBUNGAN PENGARUH TRET PERSONALITI NEUROTICISM DAN INTROVERSION DENGAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK YANG MENGALAMI SIMPTOM ACUTE PUBLIC SELF ATTENTION (ANPS-A)  
97Perbandingan Status Kesihatan Tulang Lelaki Dewasa Ketidakupayaan Intelektual (Intellectual Disability, ID) dengan Lelaki Dewasa Tipikal di Lembah Klang 
98Penetapan Matlamat dan Reputasi Sosial Juvana 
99Navigating Malaysian civil law and maqasid al-shariah in the best interest of children beyond control: a case study in Penang. 
100Kemurungan dan Kebimbangan terhadap Kejadian Jatuh dalam Golongan Warga Emas di Pusat Jagaan