Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 101-120 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
101KUALITI HUBUNGAN REMAJA DENGAN IBUBAPA DALAM MEMPENGARUHI KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
102Gaya Keibubapaan dan Tingkahlaku Antisosial Dalam Kalangan Penghuni Di Pusat Pemulihan Juvana 
103Mengkaji Penghuni Taman Seri Puteri dari Aspek Latar Belakang, Rawatan/Pemulihan yang dijalani, Perancangan Masa depan  
104Ketidaksedaran Mangsa (Wanita) Terhadap Hak-hak Mereka Akibat Daripada Keganasan Rumah Tangga 
105MEMAHAMI KEPERLUAN IBU TUNGGAL YANG MENERIMA BANTUAN JKM BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUPNYA 
106KESAN PENDERAAN FIZIKAL TERHADAP KANAK-KANAK DAN BENTUK SOKONGAN SOSIAL 
107KONSEP TA'AWUN DAN AMALAN PRAKTIS KERJA SOSIAL 
108“PERKAITAN DI ANTARA PERSEPSI CARA GAYA KEIBUBAPAAN DENGAN TINGKAHLAKU DELINKUENSI DALAM KALANGAN REMAJA PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUALA LUMPUR” 
109The Rehabilitation System of Child Offender: Examining the Gender Biasness Focusing on Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi (Boys) and Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh (Girls) 
110Faktor-faktor Remaja Terlibat Dalam Kes Juvana:Kajian Kes di Asrama Akhlak Rusila Marang,Terengganu 
111Pengaruh Faktor-Faktor Penilaian Kendiri, Sokongan Sosial dan Kesediaan Berubah Terhadap Pengintegrasian Sosial dalam Komuniti bagi Pesalah Muda yang Sedang Menjalani Perintah Khidmat Masyarakat 
112penerokaan proses pembinaan semula struktur kendiri di kalangan mangsa trauma penderaan 
113Musculoskeletal Disorder among Government Elderly Home Care Workers in West Coast Malaysia 
114Masalah Psikologi dan Faktor Berkaitan dengan Ibu-Bapa Kanak-Kanak Kurang Upaya bawah 18 tahun di PDK negeri Selangor 
115PREMARITAL PREGNANCY AMONG THE MALAYS IN SELANGOR: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MALADY AND THE REMEDY FROM QURANIC PARADIGM 
116AMALAN TADBIR URUS PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS DI NEGERI SEMBILAN 
117Effects of Self-Efficacy Enhancing Program on Foot Self-Care Behaviour of Elderly with Diabetes in Rumah Seri Kenangan, Peninsular Malaysia 
118MENJADI IBU DI USIA REMAJA : HAMIL LUAR NIKAH DAN PERANCANGAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PERLINDUNGAN DI INSTITUSI” 
119SERVICE QUALITY IN OLD FOLK HOMES 
120METODOLOGI DAKWAH KEPADA REMAJA WANITA TERLANJUR: SATU KAJIAN DIPUSAT PEMULIHAN AKHLAK TAMAN SERI PUTERI CHERAS (JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT)