Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 101-120 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
101PENGARUH FILEM BERUNSUR GANAS TERHADAP TINGKAH LAKU AGRESIF REMAJA. KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI. 
102DETERMINANTS OF FALL FACTORS AMONG INSTITUTIONALIZED ELDERLY WITH LOW BACK PAIN 
103ROLE AND FUNCTION OF PROBATION OFFICER IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM 
104Program Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help Service),Jabatan Kebajikan Masyarakat : PKMD Kubang Pasu 
105Hubungan Media Baharu dan Tingkahlaku Devian di Kalangan Pelajar 
106CROSS SECTIONAL STUDY OF DRUG-RELATED FALLS AND FRACTURES AMONG ELDERLY IN NURSING HOME 
107Tanggungjawab Nafkah Keluarga bagi Suami Kurang Upaya 
108The Applicability and Readiness of Age-Friendly Environment in Local Communities in Malaysia 
109PATTERN OF MOBILE DEVICE USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN 
110PERANAN GAYA ATRIBUSI DAN PERHUBUNGAN IBU BAPA - ANAK DALAM MENINGKATKAN PENGHARGAAN KENDIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA 
111KAJIAN KEPUASAN KEMUDAHAN GOLONGAN OKU: ANALISIS DARI SUDUT AKTA OKU 
112KUALITI HUBUNGAN REMAJA DENGAN IBUBAPA DALAM MEMPENGARUHI KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
113Gaya Keibubapaan dan Tingkahlaku Antisosial Dalam Kalangan Penghuni Di Pusat Pemulihan Juvana 
114Mengkaji Penghuni Taman Seri Puteri dari Aspek Latar Belakang, Rawatan/Pemulihan yang dijalani, Perancangan Masa depan  
115Ketidaksedaran Mangsa (Wanita) Terhadap Hak-hak Mereka Akibat Daripada Keganasan Rumah Tangga 
116MEMAHAMI KEPERLUAN IBU TUNGGAL YANG MENERIMA BANTUAN JKM BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUPNYA 
117KESAN PENDERAAN FIZIKAL TERHADAP KANAK-KANAK DAN BENTUK SOKONGAN SOSIAL 
118KONSEP TA'AWUN DAN AMALAN PRAKTIS KERJA SOSIAL 
119“PERKAITAN DI ANTARA PERSEPSI CARA GAYA KEIBUBAPAAN DENGAN TINGKAHLAKU DELINKUENSI DALAM KALANGAN REMAJA PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUALA LUMPUR” 
120The Rehabilitation System of Child Offender: Examining the Gender Biasness Focusing on Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi (Boys) and Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh (Girls)