Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 101-120 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
101FAKTOR KEJAYAAN DAN CABARAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN 
102EXPLORATION ON PROTECTIVE FACTOR BODY IMAGE RESILIENCE AMONG FEMALE ADOLESCENT VIA INDIVIDUAL COUNSELLING SESSION 
103Pemasaran Produk Seni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK Seri Malindo Masjid Tanah, Melaka 
104MIGRASI ANTARABANGSA PEKERJA ASING BANGLADESH KE MALAYSIA: ANALISIS KESELAMATAN INSAN 
105ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN GELANDANGAN PENARIK BECA: KAJIAN KES DI GEORGETOWN, PENANG 
106MODEL INTEGRASI IMPLISIT DAN EKSPLISIT PENDEKATAN SPIRITUAL DAN AGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING KELUARGA DAN PERKAHWINAN DI MALAYSIA 
107PEMBINAAN MODUL KEROHANIAN BERASASKAN AL-MUHASIBI DALAM MERAWAT AL-NAFS DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK 
108Children's Moral Judgement Towards Inappropriate Visual 
109ISU PENGABAIAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS : SATU KAJIAN KES DI RUMAH SERI KENANGAN, KOTA BHARU, KELANTAN 
110The Impact of Multidisciplinary Supportive Intervention Program (CP Support) to Fulfill the Unmet Needs Among Cerebral Palsy Caregivers in Kelantan  
111MEWUJUDKAN BORANG KAJI SELIDIK BAHARU DAN KAJIAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGENAI PEMAKANAN BAYI DAN KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PARA PENGASUH TASKA DI KOTA BHARU, KELANTAN 
112Strength and Difficulties of Intellectual Disabilities Adolescent at Community Based Rehabilitation (CBR)  
113HUBUNGAN PENGARUH TRET PERSONALITI NEUROTICISM DAN INTROVERSION DENGAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK YANG MENGALAMI SIMPTOM ACUTE PUBLIC SELF ATTENTION (ANPS-A)  
114Perbandingan Status Kesihatan Tulang Lelaki Dewasa Ketidakupayaan Intelektual (Intellectual Disability, ID) dengan Lelaki Dewasa Tipikal di Lembah Klang 
115Penetapan Matlamat dan Reputasi Sosial Juvana 
116Navigating Malaysian civil law and maqasid al-shariah in the best interest of children beyond control: a case study in Penang. 
117Kemurungan dan Kebimbangan terhadap Kejadian Jatuh dalam Golongan Warga Emas di Pusat Jagaan 
118PENGARUH FILEM BERUNSUR GANAS TERHADAP TINGKAH LAKU AGRESIF REMAJA. KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI. 
119DETERMINANTS OF FALL FACTORS AMONG INSTITUTIONALIZED ELDERLY WITH LOW BACK PAIN 
120ROLE AND FUNCTION OF PROBATION OFFICER IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM