Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 121-140 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
121FAKTOR KEJAYAAN DAN CABARAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN 
122EXPLORATION ON PROTECTIVE FACTOR BODY IMAGE RESILIENCE AMONG FEMALE ADOLESCENT VIA INDIVIDUAL COUNSELLING SESSION 
123Pemasaran Produk Seni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK Seri Malindo Masjid Tanah, Melaka 
124MIGRASI ANTARABANGSA PEKERJA ASING BANGLADESH KE MALAYSIA: ANALISIS KESELAMATAN INSAN 
125ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN GELANDANGAN PENARIK BECA: KAJIAN KES DI GEORGETOWN, PENANG 
126MODEL INTEGRASI IMPLISIT DAN EKSPLISIT PENDEKATAN SPIRITUAL DAN AGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING KELUARGA DAN PERKAHWINAN DI MALAYSIA 
127PEMBINAAN MODUL KEROHANIAN BERASASKAN AL-MUHASIBI DALAM MERAWAT AL-NAFS DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK 
128Children's Moral Judgement Towards Inappropriate Visual 
129ISU PENGABAIAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS : SATU KAJIAN KES DI RUMAH SERI KENANGAN, KOTA BHARU, KELANTAN 
130The Impact of Multidisciplinary Supportive Intervention Program (CP Support) to Fulfill the Unmet Needs Among Cerebral Palsy Caregivers in Kelantan  
131MEWUJUDKAN BORANG KAJI SELIDIK BAHARU DAN KAJIAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGENAI PEMAKANAN BAYI DAN KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PARA PENGASUH TASKA DI KOTA BHARU, KELANTAN 
132Strength and Difficulties of Intellectual Disabilities Adolescent at Community Based Rehabilitation (CBR)  
133HUBUNGAN PENGARUH TRET PERSONALITI NEUROTICISM DAN INTROVERSION DENGAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK YANG MENGALAMI SIMPTOM ACUTE PUBLIC SELF ATTENTION (ANPS-A)  
134Perbandingan Status Kesihatan Tulang Lelaki Dewasa Ketidakupayaan Intelektual (Intellectual Disability, ID) dengan Lelaki Dewasa Tipikal di Lembah Klang 
135Penetapan Matlamat dan Reputasi Sosial Juvana 
136Navigating Malaysian civil law and maqasid al-shariah in the best interest of children beyond control: a case study in Penang. 
137Sosialisasi semula pesalah muda melalui perintah khidmat masyarakat dalam pembentukan tingah laku 
138Kemurungan dan Kebimbangan terhadap Kejadian Jatuh dalam Golongan Warga Emas di Pusat Jagaan 
139PENGARUH FILEM BERUNSUR GANAS TERHADAP TINGKAH LAKU AGRESIF REMAJA. KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI. 
140DETERMINANTS OF FALL FACTORS AMONG INSTITUTIONALIZED ELDERLY WITH LOW BACK PAIN