Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 121-140 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
121ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN KERJAYA : KAJIAN DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI, KOTA SAMARAHAN 
122Cabaran Menjaga Warga Emas Di Rumah Orang Tua Seri Kenangan : Kajian Kes Di Kuching 
123Risiko Kesunyian Warga Tua di Rumah Sei Kenangan Kuching 
124PENGABAIAN TERHADAP KANAK-KANAK  
125Relationships between maternal appraisal, sense of coherence and social support with parenting stress among mothers of children with cerebral palsy in Selangor, Malaysia 
126CARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUCHING SARAWAK. 
127PERKAITAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN 'CAREGIVER' DI TAMAN SINAR HARAPAN, MALAYSIA 
128THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND LONELINESS WITH QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN RUMAH SERI KENANGAN JOHOR BAHRU 
129Faktor-faktor berhubung dengan kepuasan makanan yang berkaitan dengan kehidupan dalam kalangan warga tua di Rumah Seri Kenanagan Cheras, Selangor. 
130Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
131Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
132PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN  
133Risiko malnutrisi dan kaitannya dengan kecukupan keperluan nutrien dan sisa makanan dalam kalangan warga emas di Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. 
134PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK PENGETAHUAN PEMAKANAN DAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN ORANG KURANG UPAYA INTELEKTUAL 
135PERKAITAN ANTARA ESTIM DIRI, PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN LOKUS KAWALAN DIRI DENGAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH  
136Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Sekolah Tunas Bakti dan Taman Seri Puteri, Kota Kinabalu, Sabah.  
137Prevalence of mental health problems among adolescents at Rumah Kanak-kanak Rembau, Negeri Sembilan 
138INTERVENSI PSIKOSOSIAL BERASASKAN PENDEKATAN DAYA TAHAN (RESILIENCE) BAGI KOMUNITI MANGSA BANJIR DI NEGERI KEDAH 
139Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
140Penglibatan Remaja Perempuan dalam Jenayah Juvana: Kajian Kes di Asrama Akhlak Perempuan (P), Jitra Kedah