Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 121-140 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
121Program Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help Service),Jabatan Kebajikan Masyarakat : PKMD Kubang Pasu 
122Hubungan Media Baharu dan Tingkahlaku Devian di Kalangan Pelajar 
123CROSS SECTIONAL STUDY OF DRUG-RELATED FALLS AND FRACTURES AMONG ELDERLY IN NURSING HOME 
124Tanggungjawab Nafkah Keluarga bagi Suami Kurang Upaya 
125The Applicability and Readiness of Age-Friendly Environment in Local Communities in Malaysia 
126PATTERN OF MOBILE DEVICE USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN 
127PERANAN GAYA ATRIBUSI DAN PERHUBUNGAN IBU BAPA - ANAK DALAM MENINGKATKAN PENGHARGAAN KENDIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA 
128KAJIAN KEPUASAN KEMUDAHAN GOLONGAN OKU: ANALISIS DARI SUDUT AKTA OKU 
129KUALITI HUBUNGAN REMAJA DENGAN IBUBAPA DALAM MEMPENGARUHI KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
130Gaya Keibubapaan dan Tingkahlaku Antisosial Dalam Kalangan Penghuni Di Pusat Pemulihan Juvana 
131Mengkaji Penghuni Taman Seri Puteri dari Aspek Latar Belakang, Rawatan/Pemulihan yang dijalani, Perancangan Masa depan  
132Ketidaksedaran Mangsa (Wanita) Terhadap Hak-hak Mereka Akibat Daripada Keganasan Rumah Tangga 
133MEMAHAMI KEPERLUAN IBU TUNGGAL YANG MENERIMA BANTUAN JKM BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUPNYA 
134KESAN PENDERAAN FIZIKAL TERHADAP KANAK-KANAK DAN BENTUK SOKONGAN SOSIAL 
135KONSEP TA'AWUN DAN AMALAN PRAKTIS KERJA SOSIAL 
136“PERKAITAN DI ANTARA PERSEPSI CARA GAYA KEIBUBAPAAN DENGAN TINGKAHLAKU DELINKUENSI DALAM KALANGAN REMAJA PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUALA LUMPUR” 
137The Rehabilitation System of Child Offender: Examining the Gender Biasness Focusing on Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi (Boys) and Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh (Girls) 
138Faktor-faktor Remaja Terlibat Dalam Kes Juvana:Kajian Kes di Asrama Akhlak Rusila Marang,Terengganu 
139Pengaruh Faktor-Faktor Penilaian Kendiri, Sokongan Sosial dan Kesediaan Berubah Terhadap Pengintegrasian Sosial dalam Komuniti bagi Pesalah Muda yang Sedang Menjalani Perintah Khidmat Masyarakat 
140penerokaan proses pembinaan semula struktur kendiri di kalangan mangsa trauma penderaan