Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 121-140 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
121Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
122Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
123PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN  
124Risiko malnutrisi dan kaitannya dengan kecukupan keperluan nutrien dan sisa makanan dalam kalangan warga emas di Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. 
125PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK PENGETAHUAN PEMAKANAN DAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN ORANG KURANG UPAYA INTELEKTUAL 
126PERKAITAN ANTARA ESTIM DIRI, PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN LOKUS KAWALAN DIRI DENGAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH  
127Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Sekolah Tunas Bakti dan Taman Seri Puteri, Kota Kinabalu, Sabah.  
128Prevalence of mental health problems among adolescents at Rumah Kanak-kanak Rembau, Negeri Sembilan 
129INTERVENSI PSIKOSOSIAL BERASASKAN PENDEKATAN DAYA TAHAN (RESILIENCE) BAGI KOMUNITI MANGSA BANJIR DI NEGERI KEDAH 
130Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
131Penglibatan Remaja Perempuan dalam Jenayah Juvana: Kajian Kes di Asrama Akhlak Perempuan (P), Jitra Kedah 
132Masalah-masalah pengurusan yang dihadapi oleh Rumah Seri Kenangan Johor Bahru dalam menjaga kesejahteraan warga emas 
133ATTRIBUTES OF LEISURE PARTICIPATION AMONG MALAY OLDER PEOPLE IN INSTITUTION 
134Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
135Peranan Pusat Aktiviti Warga Emas Ke Atas Kesejahteraan Warga Emas  
136Psychosocial functioning among residents in desa bina diri mersing 
137PENGHARGAAN KENDIRI DAN PENGHEROTAN KOGNITIF TERHADAP KEMURUNGAN DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
138Pengaruh Ketidakfungsian Keluarga Dan Penghargaan Kendiri Bagi Meramal Pengherotan Kognitif Dalam Kalangan Remaja Delinkuen. 
139Penilaian Program Transisi OKU di PLPP, Bangi. 
140LATIHAN VOKASIONAL DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK DI NEGERI SARAWAK (KUCHING DAN MIRI)