Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
142Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
143PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN  
144Risiko malnutrisi dan kaitannya dengan kecukupan keperluan nutrien dan sisa makanan dalam kalangan warga emas di Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. 
145PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK PENGETAHUAN PEMAKANAN DAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN ORANG KURANG UPAYA INTELEKTUAL 
146PERKAITAN ANTARA ESTIM DIRI, PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN LOKUS KAWALAN DIRI DENGAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH  
147Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Sekolah Tunas Bakti dan Taman Seri Puteri, Kota Kinabalu, Sabah.  
148Prevalence of mental health problems among adolescents at Rumah Kanak-kanak Rembau, Negeri Sembilan 
149INTERVENSI PSIKOSOSIAL BERASASKAN PENDEKATAN DAYA TAHAN (RESILIENCE) BAGI KOMUNITI MANGSA BANJIR DI NEGERI KEDAH 
150Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
151Penglibatan Remaja Perempuan dalam Jenayah Juvana: Kajian Kes di Asrama Akhlak Perempuan (P), Jitra Kedah 
152Masalah-masalah pengurusan yang dihadapi oleh Rumah Seri Kenangan Johor Bahru dalam menjaga kesejahteraan warga emas 
153ATTRIBUTES OF LEISURE PARTICIPATION AMONG MALAY OLDER PEOPLE IN INSTITUTION 
154Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
155Peranan Pusat Aktiviti Warga Emas Ke Atas Kesejahteraan Warga Emas  
156Psychosocial functioning among residents in desa bina diri mersing 
157PENGHARGAAN KENDIRI DAN PENGHEROTAN KOGNITIF TERHADAP KEMURUNGAN DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
158Pengaruh Ketidakfungsian Keluarga Dan Penghargaan Kendiri Bagi Meramal Pengherotan Kognitif Dalam Kalangan Remaja Delinkuen. 
159Penilaian Program Transisi OKU di PLPP, Bangi. 
160LATIHAN VOKASIONAL DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK DI NEGERI SARAWAK (KUCHING DAN MIRI)