Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141Musculoskeletal Disorder among Government Elderly Home Care Workers in West Coast Malaysia 
142Masalah Psikologi dan Faktor Berkaitan dengan Ibu-Bapa Kanak-Kanak Kurang Upaya bawah 18 tahun di PDK negeri Selangor 
143PREMARITAL PREGNANCY AMONG THE MALAYS IN SELANGOR: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MALADY AND THE REMEDY FROM QURANIC PARADIGM 
144AMALAN TADBIR URUS PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS DI NEGERI SEMBILAN 
145Effects of Self-Efficacy Enhancing Program on Foot Self-Care Behaviour of Elderly with Diabetes in Rumah Seri Kenangan, Peninsular Malaysia 
146MENJADI IBU DI USIA REMAJA : HAMIL LUAR NIKAH DAN PERANCANGAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PERLINDUNGAN DI INSTITUSIā€ 
147SERVICE QUALITY IN OLD FOLK HOMES 
148METODOLOGI DAKWAH KEPADA REMAJA WANITA TERLANJUR: SATU KAJIAN DIPUSAT PEMULIHAN AKHLAK TAMAN SERI PUTERI CHERAS (JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT) 
149ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN KERJAYA : KAJIAN DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI, KOTA SAMARAHAN 
150Cabaran Menjaga Warga Emas Di Rumah Orang Tua Seri Kenangan : Kajian Kes Di Kuching 
151Risiko Kesunyian Warga Tua di Rumah Sei Kenangan Kuching 
152PENGABAIAN TERHADAP KANAK-KANAK  
153Relationships between maternal appraisal, sense of coherence and social support with parenting stress among mothers of children with cerebral palsy in Selangor, Malaysia 
154CARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUCHING SARAWAK. 
155PERKAITAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN 'CAREGIVER' DI TAMAN SINAR HARAPAN, MALAYSIA 
156THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND LONELINESS WITH QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN RUMAH SERI KENANGAN JOHOR BAHRU 
157Faktor-faktor berhubung dengan kepuasan makanan yang berkaitan dengan kehidupan dalam kalangan warga tua di Rumah Seri Kenanagan Cheras, Selangor. 
158Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
159Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
160PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN