Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141ROLE AND FUNCTION OF PROBATION OFFICER IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM 
142Program Khidmat Bantu Di Rumah (Home Help Service),Jabatan Kebajikan Masyarakat : PKMD Kubang Pasu 
143Hubungan Media Baharu dan Tingkahlaku Devian di Kalangan Pelajar 
144CROSS SECTIONAL STUDY OF DRUG-RELATED FALLS AND FRACTURES AMONG ELDERLY IN NURSING HOME 
145Tanggungjawab Nafkah Keluarga bagi Suami Kurang Upaya 
146TITLE: A LEGAL STUDY ON THE DESTITUTE PERSONS ACT 1977 IN PROTECTING THE HOMELESS IN THE STREETS 
147The Applicability and Readiness of Age-Friendly Environment in Local Communities in Malaysia 
148PATTERN OF MOBILE DEVICE USAGE IN PRESCHOOL CHILDREN 
149PERANAN GAYA ATRIBUSI DAN PERHUBUNGAN IBU BAPA - ANAK DALAM MENINGKATKAN PENGHARGAAN KENDIRI KANAK-KANAK DISLEKSIA 
150KAJIAN KEPUASAN KEMUDAHAN GOLONGAN OKU: ANALISIS DARI SUDUT AKTA OKU 
151KUALITI HUBUNGAN REMAJA DENGAN IBUBAPA DALAM MEMPENGARUHI KEHAMILAN DI LUAR NIKAH  
152Elder Abuse in Malaysia: A Study on the Strategies for Prevention in Malaysia 
153Gaya Keibubapaan dan Tingkahlaku Antisosial Dalam Kalangan Penghuni Di Pusat Pemulihan Juvana 
154Mengkaji Penghuni Taman Seri Puteri dari Aspek Latar Belakang, Rawatan/Pemulihan yang dijalani, Perancangan Masa depan  
155Ketidaksedaran Mangsa (Wanita) Terhadap Hak-hak Mereka Akibat Daripada Keganasan Rumah Tangga 
156MEMAHAMI KEPERLUAN IBU TUNGGAL YANG MENERIMA BANTUAN JKM BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUPNYA 
157KESAN PENDERAAN FIZIKAL TERHADAP KANAK-KANAK DAN BENTUK SOKONGAN SOSIAL 
158KONSEP TA'AWUN DAN AMALAN PRAKTIS KERJA SOSIAL 
159“PERKAITAN DI ANTARA PERSEPSI CARA GAYA KEIBUBAPAAN DENGAN TINGKAHLAKU DELINKUENSI DALAM KALANGAN REMAJA PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUALA LUMPUR” 
160The Rehabilitation System of Child Offender: Examining the Gender Biasness Focusing on Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi (Boys) and Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh (Girls)