Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI KERJA KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DAERAH KUANTAN  
142Gejala Pengemisan oleh Kanak-kanak di Malaysia: Adakah undang-undang sedia ada mencukupi? 
143Pembinaan Model Intervensi Sokongan Informal bagi Mangsa Keganasan Rumah Tangga. 
144Kajian kes mengenai masalah delinkuensi dalam kalangan remaja : Sekolah Tunas Bakti 
145FAKTOR KEMISKINAN KLIEN PENERIMA BANTUAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BALING 
146PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERKESANAN PENDIDIKAN VOKASIONAL YANG DIPRAKTIKKAN DI PDK DI MALAYSIA 
147PEMBANGUNAN SAHSIAH PELATIH SEBELUM KELUAR DARI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SATU KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG, TERENGGANU 
148Kesihatan Mental Para Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Kelainan Upaya 
149PANCAINDERA : ‘Kikis Tanggapan Negatif Masyarakat Terhadap Mangsa Yang Melahirkan Anak Luar Nikah’ 
150Evaluating the long-term care and community support system for an ageing society 
151ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIREMENT AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN OLDER PEOPLE 
152PENGGUNAAN 'SPIRITUALITY' DALAM 'EXPRESSIVE ARTS THERAPY' TERHADAP REMAJA DELINKUEN 
153Pengalaman Kanak-kanak Perempuan Sebelum Berada di Pusat Perlindungan Dari Aspek Pemeliharaan dan Keselamatan : Kajian Kes di Rumah Kanak-Kanak Kuching 
154PERKAITAN ANTARA TEKANAN DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PETUGAS PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) DI NEGERI SEMBILAN  
155KESALAHAN JUVANA DAN HALA TUJU PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG, TERENGGANU 
156PENGALAMAN BERGELAR " IBU MUDA " : KAJIAN KES DI TAMAN SERI PUTERI,TELAGA AIR, SARAWAK  
157SPIRITUALITY WELL BEING, SPIRITUAL PRACTICES AND DEPRESSION AMONG MALAY ELDERLY  
158STEROTAIP KAKITANGAN JKM TERHADAP BEKAS BANDUAN 
159Gaya Pertautan Sebagai Pengantara antara Trauma dan Kepuasan Hidup di Kalangan Kanak-kanak dalam Institusi 
160Kesejahteraan Kehidupan dalam bidang pendidikan formal dan tidak formal