Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141Masalah-masalah pengurusan yang dihadapi oleh Rumah Seri Kenangan Johor Bahru dalam menjaga kesejahteraan warga emas 
142ATTRIBUTES OF LEISURE PARTICIPATION AMONG MALAY OLDER PEOPLE IN INSTITUTION 
143Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
144Peranan Pusat Aktiviti Warga Emas Ke Atas Kesejahteraan Warga Emas  
145Psychosocial functioning among residents in desa bina diri mersing 
146PENGHARGAAN KENDIRI DAN PENGHEROTAN KOGNITIF TERHADAP KEMURUNGAN DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
147Pengaruh Ketidakfungsian Keluarga Dan Penghargaan Kendiri Bagi Meramal Pengherotan Kognitif Dalam Kalangan Remaja Delinkuen. 
148Penilaian Program Transisi OKU di PLPP, Bangi. 
149LATIHAN VOKASIONAL DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK DI NEGERI SARAWAK (KUCHING DAN MIRI)  
150FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI KERJA KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DAERAH KUANTAN  
151Gejala Pengemisan oleh Kanak-kanak di Malaysia: Adakah undang-undang sedia ada mencukupi? 
152Pembinaan Model Intervensi Sokongan Informal bagi Mangsa Keganasan Rumah Tangga. 
153Kajian kes mengenai masalah delinkuensi dalam kalangan remaja : Sekolah Tunas Bakti 
154FAKTOR KEMISKINAN KLIEN PENERIMA BANTUAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BALING 
155PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERKESANAN PENDIDIKAN VOKASIONAL YANG DIPRAKTIKKAN DI PDK DI MALAYSIA 
156PEMBANGUNAN SAHSIAH PELATIH SEBELUM KELUAR DARI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SATU KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG, TERENGGANU 
157Kesihatan Mental Para Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Kelainan Upaya 
158PANCAINDERA : ‘Kikis Tanggapan Negatif Masyarakat Terhadap Mangsa Yang Melahirkan Anak Luar Nikah’ 
159Evaluating the long-term care and community support system for an ageing society 
160ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIREMENT AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN OLDER PEOPLE