Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 141-160 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
141MEMAHAMI KEPERLUAN IBU TUNGGAL YANG MENERIMA BANTUAN JKM BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUPNYA 
142KESAN PENDERAAN FIZIKAL TERHADAP KANAK-KANAK DAN BENTUK SOKONGAN SOSIAL 
143KONSEP TA'AWUN DAN AMALAN PRAKTIS KERJA SOSIAL 
144“PERKAITAN DI ANTARA PERSEPSI CARA GAYA KEIBUBAPAAN DENGAN TINGKAHLAKU DELINKUENSI DALAM KALANGAN REMAJA PENGHUNI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUALA LUMPUR” 
145The Rehabilitation System of Child Offender: Examining the Gender Biasness Focusing on Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi (Boys) and Sekolah Tunas Bakti Sungai Lereh (Girls) 
146Faktor-faktor Remaja Terlibat Dalam Kes Juvana:Kajian Kes di Asrama Akhlak Rusila Marang,Terengganu 
147Pengaruh Faktor-Faktor Penilaian Kendiri, Sokongan Sosial dan Kesediaan Berubah Terhadap Pengintegrasian Sosial dalam Komuniti bagi Pesalah Muda yang Sedang Menjalani Perintah Khidmat Masyarakat 
148penerokaan proses pembinaan semula struktur kendiri di kalangan mangsa trauma penderaan 
149Musculoskeletal Disorder among Government Elderly Home Care Workers in West Coast Malaysia 
150Masalah Psikologi dan Faktor Berkaitan dengan Ibu-Bapa Kanak-Kanak Kurang Upaya bawah 18 tahun di PDK negeri Selangor 
151PREMARITAL PREGNANCY AMONG THE MALAYS IN SELANGOR: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MALADY AND THE REMEDY FROM QURANIC PARADIGM 
152AMALAN TADBIR URUS PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS DI NEGERI SEMBILAN 
153Effects of Self-Efficacy Enhancing Program on Foot Self-Care Behaviour of Elderly with Diabetes in Rumah Seri Kenangan, Peninsular Malaysia 
154MENJADI IBU DI USIA REMAJA : HAMIL LUAR NIKAH DAN PERANCANGAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PERLINDUNGAN DI INSTITUSI” 
155SERVICE QUALITY IN OLD FOLK HOMES 
156METODOLOGI DAKWAH KEPADA REMAJA WANITA TERLANJUR: SATU KAJIAN DIPUSAT PEMULIHAN AKHLAK TAMAN SERI PUTERI CHERAS (JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT) 
157ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN KERJAYA : KAJIAN DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI, KOTA SAMARAHAN 
158Cabaran Menjaga Warga Emas Di Rumah Orang Tua Seri Kenangan : Kajian Kes Di Kuching 
159Risiko Kesunyian Warga Tua di Rumah Sei Kenangan Kuching 
160PENGABAIAN TERHADAP KANAK-KANAK