Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 161-180 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
161FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI KERJA KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DAERAH KUANTAN  
162Gejala Pengemisan oleh Kanak-kanak di Malaysia: Adakah undang-undang sedia ada mencukupi? 
163Pembinaan Model Intervensi Sokongan Informal bagi Mangsa Keganasan Rumah Tangga. 
164Kajian kes mengenai masalah delinkuensi dalam kalangan remaja : Sekolah Tunas Bakti 
165FAKTOR KEMISKINAN KLIEN PENERIMA BANTUAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BALING 
166PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERKESANAN PENDIDIKAN VOKASIONAL YANG DIPRAKTIKKAN DI PDK DI MALAYSIA 
167PEMBANGUNAN SAHSIAH PELATIH SEBELUM KELUAR DARI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SATU KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG, TERENGGANU 
168Kesihatan Mental Para Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Kelainan Upaya 
169PANCAINDERA : ‘Kikis Tanggapan Negatif Masyarakat Terhadap Mangsa Yang Melahirkan Anak Luar Nikah’ 
170Evaluating the long-term care and community support system for an ageing society 
171ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIREMENT AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN OLDER PEOPLE 
172PENGGUNAAN 'SPIRITUALITY' DALAM 'EXPRESSIVE ARTS THERAPY' TERHADAP REMAJA DELINKUEN 
173Pengalaman Kanak-kanak Perempuan Sebelum Berada di Pusat Perlindungan Dari Aspek Pemeliharaan dan Keselamatan : Kajian Kes di Rumah Kanak-Kanak Kuching 
174PERKAITAN ANTARA TEKANAN DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PETUGAS PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) DI NEGERI SEMBILAN  
175KESALAHAN JUVANA DAN HALA TUJU PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG, TERENGGANU 
176PENGALAMAN BERGELAR " IBU MUDA " : KAJIAN KES DI TAMAN SERI PUTERI,TELAGA AIR, SARAWAK  
177SPIRITUALITY WELL BEING, SPIRITUAL PRACTICES AND DEPRESSION AMONG MALAY ELDERLY  
178STEROTAIP KAKITANGAN JKM TERHADAP BEKAS BANDUAN 
179Gaya Pertautan Sebagai Pengantara antara Trauma dan Kepuasan Hidup di Kalangan Kanak-kanak dalam Institusi 
180Kesejahteraan Kehidupan dalam bidang pendidikan formal dan tidak formal