Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 161-180 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
161THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
162Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik 
163PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
164PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
165BEBAN TUGAS MENJEJASKAN KUALITI PRESTASI KERJA DI KALANGAN KAKITANGAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH 
166Occupation Performance Role & Satisfaction among Lower Limb Amputation with different Adaptive usage in Malaysia  
167"Relationship Between Sleep Problems and Occupational Performance among Older Adults" 
168Evaluating long-term care and community support system for an aging nation 
169Pelaksanaan Ibadah Solat Dalam Kalangan Remaja Juvana Di Pusat Pemulihan Akhlak Taman Seri Putri Batu Gajah, Perak. 
170KAJIAN MENGENAI TAHAP KEPUASAN KERJA, TEKANAN KERJA DAN STRATEGI DAYA TINDAK DALAM KALANGAN KAKITANGAN DI RUMAH SERI KENANGAN 
171KEBERKESANAN LATIHAN VOKASIONAL DI KALANGAN PELATIH OKU YANG DIJALANKAN DI PLPP, BANGI 
172Metamorphosis of the city, street homelessness, and the Destitute Person’s Act: A case study of Kuala Lumpur  
173KAJIAN KE ATAS EMOSI DAN PERSEPSI TERHADAP MASA HADAPAN DAN SOKONGAN SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI LEREH, MELAKA 
174PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH PENDANG : PERANAN DAN SUMBANGANNYA (1980-2010) 
175HUBUNGAN ANTARA PRESTASI FIZIKAL, KEKUATAN OTOT, STATUS FUNGSI, KOMPOSISI BADAN DAN JISIM OTOT RANGKA DI KALANGAN ORANG TUA BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS. 
176Program Pemuliharaan di JKM bagi Kanak- Kanak yang Menjadi Mangsa Penderaan Seksual 
177Sejarah Penderaan Kanak-Kanak, kemurungan dan kegelisahan sebagai faktor kepada delinkuensi: Satu kajian keratan rentas di kalangan remaja delinkuen yang di tahan di institusi kebajikan kanak-kanak di Sarawak 
178percubaan kajian 
179TINGKAH LAKU KEUSAHAWANAN ORANG KURANG UPAYA DI MALAYSIA 
180PEMBENTUKAN AKHLAK DIKALANGAN PELAJAR DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, TAIPING PERAK