Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 161-180 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
161Faktor-faktor Remaja Terlibat Dalam Kes Juvana:Kajian Kes di Asrama Akhlak Rusila Marang,Terengganu 
162Pengaruh Faktor-Faktor Penilaian Kendiri, Sokongan Sosial dan Kesediaan Berubah Terhadap Pengintegrasian Sosial dalam Komuniti bagi Pesalah Muda yang Sedang Menjalani Perintah Khidmat Masyarakat 
163penerokaan proses pembinaan semula struktur kendiri di kalangan mangsa trauma penderaan 
164Musculoskeletal Disorder among Government Elderly Home Care Workers in West Coast Malaysia 
165Masalah Psikologi dan Faktor Berkaitan dengan Ibu-Bapa Kanak-Kanak Kurang Upaya bawah 18 tahun di PDK negeri Selangor 
166PREMARITAL PREGNANCY AMONG THE MALAYS IN SELANGOR: A CRITICAL ANALYSIS OF THE MALADY AND THE REMEDY FROM QURANIC PARADIGM 
167AMALAN TADBIR URUS PUSAT AKTIVITI WARGA EMAS DI NEGERI SEMBILAN 
168Effects of Self-Efficacy Enhancing Program on Foot Self-Care Behaviour of Elderly with Diabetes in Rumah Seri Kenangan, Peninsular Malaysia 
169MENJADI IBU DI USIA REMAJA : HAMIL LUAR NIKAH DAN PERANCANGAN SELEPAS TAMAT TEMPOH PERLINDUNGAN DI INSTITUSI” 
170SERVICE QUALITY IN OLD FOLK HOMES 
171METODOLOGI DAKWAH KEPADA REMAJA WANITA TERLANJUR: SATU KAJIAN DIPUSAT PEMULIHAN AKHLAK TAMAN SERI PUTERI CHERAS (JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT) 
172ORANG KURANG UPAYA (OKU) DAN KERJAYA : KAJIAN DI PUSAT PEMULIHAN DALAM KOMUNITI, KOTA SAMARAHAN 
173Cabaran Menjaga Warga Emas Di Rumah Orang Tua Seri Kenangan : Kajian Kes Di Kuching 
174Risiko Kesunyian Warga Tua di Rumah Sei Kenangan Kuching 
175PENGABAIAN TERHADAP KANAK-KANAK  
176Relationships between maternal appraisal, sense of coherence and social support with parenting stress among mothers of children with cerebral palsy in Selangor, Malaysia 
177CARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUCHING SARAWAK. 
178PERKAITAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN 'CAREGIVER' DI TAMAN SINAR HARAPAN, MALAYSIA 
179THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND LONELINESS WITH QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN RUMAH SERI KENANGAN JOHOR BAHRU 
180Faktor-faktor berhubung dengan kepuasan makanan yang berkaitan dengan kehidupan dalam kalangan warga tua di Rumah Seri Kenanagan Cheras, Selangor.