Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 161-180 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
161PENGGUNAAN 'SPIRITUALITY' DALAM 'EXPRESSIVE ARTS THERAPY' TERHADAP REMAJA DELINKUEN 
162Pengalaman Kanak-kanak Perempuan Sebelum Berada di Pusat Perlindungan Dari Aspek Pemeliharaan dan Keselamatan : Kajian Kes di Rumah Kanak-Kanak Kuching 
163PERKAITAN ANTARA TEKANAN DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PETUGAS PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) DI NEGERI SEMBILAN  
164KESALAHAN JUVANA DAN HALA TUJU PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG, TERENGGANU 
165PENGALAMAN BERGELAR " IBU MUDA " : KAJIAN KES DI TAMAN SERI PUTERI,TELAGA AIR, SARAWAK  
166SPIRITUALITY WELL BEING, SPIRITUAL PRACTICES AND DEPRESSION AMONG MALAY ELDERLY  
167STEROTAIP KAKITANGAN JKM TERHADAP BEKAS BANDUAN 
168Gaya Pertautan Sebagai Pengantara antara Trauma dan Kepuasan Hidup di Kalangan Kanak-kanak dalam Institusi 
169Kesejahteraan Kehidupan dalam bidang pendidikan formal dan tidak formal  
170THE INTERVAL INTERVENTION ON ORAL HEALTH, DIETARY HABITS AND NUTRITIONAL STATUS AMONG THE ELDERLY LIVING IN RUMAH SERI KENANGAN IN KELANTAN AND KEDAH 
171Faktor Mempengaruhi Tahap Kesihatan Warga Emas diukur dengan Model Regresi Logistik 
172PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
173PENGLIBATAN ORANG KURANG UPAYA FIZIKAL (OKU) DALAM PEKERJAAN KEMAHIRAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL 
174BEBAN TUGAS MENJEJASKAN KUALITI PRESTASI KERJA DI KALANGAN KAKITANGAN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI KEDAH 
175Occupation Performance Role & Satisfaction among Lower Limb Amputation with different Adaptive usage in Malaysia  
176"Relationship Between Sleep Problems and Occupational Performance among Older Adults" 
177Evaluating long-term care and community support system for an aging nation 
178Pelaksanaan Ibadah Solat Dalam Kalangan Remaja Juvana Di Pusat Pemulihan Akhlak Taman Seri Putri Batu Gajah, Perak. 
179KAJIAN MENGENAI TAHAP KEPUASAN KERJA, TEKANAN KERJA DAN STRATEGI DAYA TINDAK DALAM KALANGAN KAKITANGAN DI RUMAH SERI KENANGAN 
180KEBERKESANAN LATIHAN VOKASIONAL DI KALANGAN PELATIH OKU YANG DIJALANKAN DI PLPP, BANGI