Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 161-180 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
161Relationships between maternal appraisal, sense of coherence and social support with parenting stress among mothers of children with cerebral palsy in Selangor, Malaysia 
162CARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, KUCHING SARAWAK. 
163PERKAITAN ANTARA KEPUASAN KERJA DENGAN KOMITMEN TERHADAP ORGANISASI DALAM KALANGAN 'CAREGIVER' DI TAMAN SINAR HARAPAN, MALAYSIA 
164THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND LONELINESS WITH QUALITY OF LIFE AMONG ELDERLY IN RUMAH SERI KENANGAN JOHOR BAHRU 
165Faktor-faktor berhubung dengan kepuasan makanan yang berkaitan dengan kehidupan dalam kalangan warga tua di Rumah Seri Kenanagan Cheras, Selangor. 
166Prevalens sindrom kelemahan dan faktor-faktor lain yang berkaitan dalam kalangan penghuni institusi warga emas di Rumah Seri Kenangan di utara Semenanjung Malaysia 
167Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu). 
168PERANAN PUSAT LATIHAN PERINDUSTRIAN DAN PEMULIHAN DALAM MELAHIRKAN GRADUAN OKU DALAM BIDANG KESENIAN  
169Risiko malnutrisi dan kaitannya dengan kecukupan keperluan nutrien dan sisa makanan dalam kalangan warga emas di Rumah Seri Kenangan Cheras, Selangor. 
170PENGESAHAN BORANG SOAL SELIDIK PENGETAHUAN PEMAKANAN DAN AKTIVITI FIZIKAL DALAM KALANGAN ORANG KURANG UPAYA INTELEKTUAL 
171PERKAITAN ANTARA ESTIM DIRI, PERAPATAN IBU BAPA-ANAK, PENGARUH RAKAN SEBAYA DAN LOKUS KAWALAN DIRI DENGAN SIKAP TERHADAP TINGKAH LAKU SEKSUAL DALAM KALANGAN REMAJA HAMIL LUAR NIKAH  
172Gejala Sosial Dalam Kalangan Remaja: Kajian Di Sekolah Tunas Bakti dan Taman Seri Puteri, Kota Kinabalu, Sabah.  
173Prevalence of mental health problems among adolescents at Rumah Kanak-kanak Rembau, Negeri Sembilan 
174INTERVENSI PSIKOSOSIAL BERASASKAN PENDEKATAN DAYA TAHAN (RESILIENCE) BAGI KOMUNITI MANGSA BANJIR DI NEGERI KEDAH 
175Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
176Penglibatan Remaja Perempuan dalam Jenayah Juvana: Kajian Kes di Asrama Akhlak Perempuan (P), Jitra Kedah 
177Masalah-masalah pengurusan yang dihadapi oleh Rumah Seri Kenangan Johor Bahru dalam menjaga kesejahteraan warga emas 
178ATTRIBUTES OF LEISURE PARTICIPATION AMONG MALAY OLDER PEOPLE IN INSTITUTION 
179Pemodelan Lokus Kawalan Dalaman Berasaskan Terapi Kognitif Tingkahlaku Terhadap Remaja. 
180Peranan Pusat Aktiviti Warga Emas Ke Atas Kesejahteraan Warga Emas