Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 181-200 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
181Psychosocial functioning among residents in desa bina diri mersing 
182PENGHARGAAN KENDIRI DAN PENGHEROTAN KOGNITIF TERHADAP KEMURUNGAN DI KALANGAN REMAJA DELINKUEN 
183Pengaruh Ketidakfungsian Keluarga Dan Penghargaan Kendiri Bagi Meramal Pengherotan Kognitif Dalam Kalangan Remaja Delinkuen. 
184Penilaian Program Transisi OKU di PLPP, Bangi. 
185LATIHAN VOKASIONAL DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK DI NEGERI SARAWAK (KUCHING DAN MIRI)  
186FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITI KERJA KAKITANGAN JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT DI DAERAH KUANTAN  
187Gejala Pengemisan oleh Kanak-kanak di Malaysia: Adakah undang-undang sedia ada mencukupi? 
188Pembinaan Model Intervensi Sokongan Informal bagi Mangsa Keganasan Rumah Tangga. 
189Kajian kes mengenai masalah delinkuensi dalam kalangan remaja : Sekolah Tunas Bakti 
190FAKTOR KEMISKINAN KLIEN PENERIMA BANTUAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BALING 
191PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBERKESANAN PENDIDIKAN VOKASIONAL YANG DIPRAKTIKKAN DI PDK DI MALAYSIA 
192PEMBANGUNAN SAHSIAH PELATIH SEBELUM KELUAR DARI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK SATU KAJIAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI MARANG, TERENGGANU 
193Kesihatan Mental Para Ibu Bapa yang Mempunyai Anak Kelainan Upaya 
194PANCAINDERA : ‘Kikis Tanggapan Negatif Masyarakat Terhadap Mangsa Yang Melahirkan Anak Luar Nikah’ 
195Evaluating the long-term care and community support system for an ageing society 
196ASSOCIATION BETWEEN COGNITIVE IMPAIREMENT AND FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN OLDER PEOPLE 
197PENGGUNAAN 'SPIRITUALITY' DALAM 'EXPRESSIVE ARTS THERAPY' TERHADAP REMAJA DELINKUEN 
198Pengalaman Kanak-kanak Perempuan Sebelum Berada di Pusat Perlindungan Dari Aspek Pemeliharaan dan Keselamatan : Kajian Kes di Rumah Kanak-Kanak Kuching 
199PERKAITAN ANTARA TEKANAN DAN MOTIVASI KERJA DENGAN KEPUASAN KERJA DALAM KALANGAN PETUGAS PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK) DI NEGERI SEMBILAN  
200KESALAHAN JUVANA DAN HALA TUJU PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG, TERENGGANU