Senarai Penerbitan (Kajian Pelajar)


Tajuk Tahun
Bidang  
Displaying 101-120 of 1 result.
No.Tajuk Kajian
101Professional Supervision Towards Best Statutory Child Protection Practice in Malaysia 
102The experiences/perceptions of group exercise among residents in an elderly care home  
103MINIMAL COST ALLOCATION FOR ELDERLY HOMES IN MALAYSIA 
104PENGARUH GAYA KEIBUBAPAAN DAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI TERHADAP GAYA PENYELESAIAN MASALAH DI KALANGAN REMAJA DI SEKOLAH TUNAS BAKTI(P) MARANG TERENGGANU 
105Comparative Analysis of Elderly Support Service Provisions among Three Major Ethnic Groups in Malaysia 
106MASALAH SOSIAL DALAM KALANGAN REMAJA ISLAM: KAJIAN KES DI ASRAMA PEMULIHAN AKHLAK (P) 
107KAUNSELING KRISIS: KECEKAPAN KAUNSELOR DALAM MENGENDALIKAN KRISIS BENCANA DI MALAYSIA 
108FAKTOR KEJAYAAN DAN CABARAN ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM BIDANG KEUSAHAWANAN 
109EXPLORATION ON PROTECTIVE FACTOR BODY IMAGE RESILIENCE AMONG FEMALE ADOLESCENT VIA INDIVIDUAL COUNSELLING SESSION 
110Pemasaran Produk Seni Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) di PDK Seri Malindo Masjid Tanah, Melaka 
111MIGRASI ANTARABANGSA PEKERJA ASING BANGLADESH KE MALAYSIA: ANALISIS KESELAMATAN INSAN 
112ISU PERUMAHAN DALAM KALANGAN GELANDANGAN PENARIK BECA: KAJIAN KES DI GEORGETOWN, PENANG 
113MODEL INTEGRASI IMPLISIT DAN EKSPLISIT PENDEKATAN SPIRITUAL DAN AGAMA DALAM AMALAN KAUNSELING KELUARGA DAN PERKAHWINAN DI MALAYSIA 
114PEMBINAAN MODUL KEROHANIAN BERASASKAN AL-MUHASIBI DALAM MERAWAT AL-NAFS DI PUSAT PEMULIHAN AKHLAK 
115Children's Moral Judgement Towards Inappropriate Visual 
116ISU PENGABAIAN DALAM KALANGAN WARGA EMAS : SATU KAJIAN KES DI RUMAH SERI KENANGAN, KOTA BHARU, KELANTAN 
117The Impact of Multidisciplinary Supportive Intervention Program (CP Support) to Fulfill the Unmet Needs Among Cerebral Palsy Caregivers in Kelantan  
118MEWUJUDKAN BORANG KAJI SELIDIK BAHARU DAN KAJIAN TENTANG TAHAP PENGETAHUAN, SIKAP DAN AMALAN MENGENAI PEMAKANAN BAYI DAN KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PARA PENGASUH TASKA DI KOTA BHARU, KELANTAN 
119Strength and Difficulties of Intellectual Disabilities Adolescent at Community Based Rehabilitation (CBR)  
120HUBUNGAN PENGARUH TRET PERSONALITI NEUROTICISM DAN INTROVERSION DENGAN TAHAP PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN KANAK-KANAK YANG MENGALAMI SIMPTOM ACUTE PUBLIC SELF ATTENTION (ANPS-A)