Kajian Pelajar

Rekod 51 - 60 daripada 295 jumlah rekod.
#TajukMaklumat Lanjut
51GAYA ASUHAN IBU BAPA DAN TINGKAH LAKU DELINKUEN REMAJA: KAJIAN KES DI DALAM KALANGAN PELAJAR LELAKI MELAYU SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI
 Info
52HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL IBU BAPA DAN SOKONGAN SOSIAL RAKAN INSTITUSI DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI PELATIH JUVANA DI STBSB
 Info
53THE EFFICACY OF ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT) ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNMARRIED PREGNANT ADOLESCENT: A PILOT STUDY
 Info
54Kajian Punca Masalah Remaja Masa Kini dan Penyelesaiannya
 Info
55TEKANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PEMULIHAN JUVANA: SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI
 Info
56PENEROKAAN PEMERKASAAN MAMPAN MELALUI PROGRAM KEBAJIKAN PRODUKTIF DALAM KALANGAN USAHAWAN BIMBINGAN MELAYU MUSLIM DI MALAYSIA
 Info
57PENERIMAAN PENJAGA TAMAN SERI PUTERI TERHADAP MANGSA ROGOL.
 Info
58HUBUNGAN KAKITANGAN-PELATIH DAN TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM KALANGAN PELATIH JUVANA
 Info
59ASSOCIATED RISK FACTORS OF MENTAL DISORDERS AMONG PRESCHOOL CARE PROVIDERS AT KEPONG
 Info
60Kajian tinjauan tentang praktis berkaitan terapi pertuturan di kalangan kanak-kanak di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti (PDK), Kota Bharu, Kelantan.
 Info
  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935
 +603-8323 2312 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 165,543
  • Semalam: 335
  • Mingguan: 168,159
  • Bulanan: 176,246
  • Tahunan: 250,151
745,497

Hakcipta Terpelihara © 2022 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia