HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL IBU BAPA DAN SOKONGAN SOSIAL RAKAN INSTITUSI DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI PELATIH JUVANA DI STBSB

Bidang Kajian : Kanak-kanak

Pelajar/Pengkaji Oleh: Tun Nur Naimah Amirah Bt Khiraldin

Alamat Emel: naimahamiraa41@gmail.com

Tarikh: 26/02/2020


Abstrak Kajian


PERANAN SISTEM SOKONGAN SOSIAL AMAT PENTING. HAL INI KERANA, SOKONGAN SOSIAL YANG KUAT MAMPU MENGURANGKAN TEKANAN YANG ADA, SISTEM SOKONGAN SOSIAL DAPAT DIDEFINASIKAN SEBAGAI TINGKAH LAKU YANG DAPAT MEMBERIKAN BANTUAN DALAM INTERAKSI SOSIAL. KAJIAN INI DIJALANKAN UNTUK MELIHAT HUBUNGAN DI ANTARA SOKONGAN SOSIAL DAN JUGA PENGHARGAAN KENDIRI. SECARA KHUSUSNYA, KAJIAN INI MELIHAT HUBUNGAN DI ANTARA SOKONGAN IBU BAPA DAN RAKAN INSTITUSI DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI PELATIH YANG SEDANG MENJALANI PEMULIHAN DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI. KAJIAN INI MENGGUNAKAN KAEDAH KUANTITATIF DAN DI JALANKAN DI INSTITUSI PEMULIHAN YANG MENEMPATKAN PELATIH DIMANA PELATIH PERLU MENJALANI PROSES PEMULIHAN DISEBABKAN OLEH KESALAHAN TERTENTU YANG DILAKUKAN OLEH MEREKA. SERAMAI 60 ORANG PELATIH YANG TERDIRI DARI PELBAGAI LAPISAN UMUR DIJADIKAN SEBAGAI SAMPEL KAJIAN. DATA KAJIAN INI DIKUMPUL DENGAN MENGGUNAKAN BORANG SOAL SELIDIK YANG TELAH DISEDIAKAN OLEH PENGKAJI. SETERUSNYA, DATA INI DIANALISIS DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS STATISTIK YANG BOLEH DILAKUKAN DENGAN SISTEM PERISIAN KOMPUTER YANG CANGGIH DAN EFISYEN IAITU MELALUI STATISTICAL PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES 23.0 (IMB SPSS 23). HASIL KAJIAN MENUNJUKKAN TERDAPAT HUBUNGAN YANG SIGNIFIKAN ANTARA SOKONGAN SOSIAL DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI. OLEH ITU, KERJASAMA DARI PELBAGAI PIHAK IAITU JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM), PIHAK INSTITUSI STB, PEKERJA SOSIAL, ORANG-ORANG YANG BERKEPENTINGAN DAN JUGA IBU BAPA AMAT DIPERLUKAN DALAM MEMBANTU MEMBERI SOKONGAN DAN DORONGAN KEPADA PELATIH YANG SEDANG MENJALANI PROSES PEMULIHAN INI. KATA KUNCI: SOKONGAN SOSIAL DAN PENGHARGAAN KENDIRI
  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935
 +603-8323 2312 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 193,133
  • Semalam: 335
  • Mingguan: 195,749
  • Bulanan: 203,836
  • Tahunan: 277,741
773,087

Hakcipta Terpelihara © 2022 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia