A Phenomenological Study On The Peer Influence And Peer Pressure In Juvenile Delinquency

Bidang Kajian : Kanak-kanak

Pelajar/Pengkaji Oleh: Kuah Yuet Yeng

Alamat Emel: kuahvivian@gmail.com

Tarikh: 18/07/2023


Abstrak Kajian


Tajuk: Case Studies On The Peer Influence And Peer Pressure In Juvenile Delinquency

 

Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti persepsi remaja terhadap jenayah juvana. Dapatan kajian ini diharapkan memberi maklumat tentang pengaruh rakan sebaya mempengaruhkan remaja lebih daripada tekanan rakan sebaya dalam jenayah juvana. Kajian literatur menunjukkan orang boleh membuat kesalah dan jenayah dengan belajar dari manusia sekelilingi termasuklah rakan, jiran, dan keluarga. Setelah menjalankan temubual terhadap lima orang lelaki dari sekolah tunas bakti. Tajuan kajian ini adalah untuk belajar persepsi remaja tentang masalah juvana. Kajian ini diharapkan mengumpulkan pelajaran tentang pengaruh rakan sebaya berbanding dengan tekanan rakan sebaya dalam masalah juvana. Tinjauan literatur menunjukkan manusia akan melakukan kelakuan jahat dan tindakan delinkuen dengan belajar pada rakan sebaya, jiran-jiran dan suga keluarga mereka. Jadinya, kajian ini patutlah dijalankan dalam temuduga mendalam yang merangkumi lima orang lelaki remaja dari sekolah tunas bakti.

  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935/ 1890
 +603-8323 2312 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 253
  • Semalam: 166
  • Mingguan: 2,171
  • Bulanan: 2,862
  • Tahunan: 128,687
979,674

Hakcipta Terpelihara © 2023 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia