HUBUNGAN ANTARA SOKONGAN SOSIAL, STIGMA, EFIKASI KENDIRI DENGAN SIKAP MENDAPATKAN BANTUAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI

Bidang Kajian : Kaunseling

Pelajar/Pengkaji Oleh: Puteri Nur A'in Binti A.khalid

Alamat Emel: puteri97ain@gmail.com

Tarikh: 13/07/2023


Abstrak Kajian


HUBUNGAN ANTARA SOKONGAN SOSIAL, STIGMA, EFIKASI KENDIRI DENGAN SIKAP MENDAPATKAN BANTUAN KAUNSELING DALAM KALANGAN PELATIH SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI

 

Oleh

 

PUTERI NUR A’IN BINTI A KHALID

 

Januari 2023

 

Penyelia: Dr Wan Norhayati Wan Othman (K.B., PA)

Fakulti: Fakulti Pengajian Pendidikan

 

Sikap mendapatkan bantuan kaunseling adalah keinginan dan keterbukaan seseorang individu untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap mendapatkan bantuan kaunseling antaranya adalah sokongan sosial, stigma kendiri, stigma masyarakat dan efikasi kendiri. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan sokongan sosial, stigma yang merangkumi stigma kendiri dan stigma masyarakat, efikasi kendiri terhadap sikap mendapatkan bantuan kaunseling dalam kalangan remaja. Kajian ini melibatkan 61 orang responden pelatih dari Sekolah Tunas Bakti, Sungai Besi, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang berada dalam lingkungan umur 10 hingga 20 tahun. Reka bentuk kajian ini adalah kajian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan korelasi. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) untuk mengukur sokongan sosial, Self Stigma of Seeking Help (SSOSH) untuk mengukur stigma kendiri, Perceptions of Stigmatization by Others for Seeking Help (PSOSH), General Self-Efficacy Scale (GSES) untuk mengukur efikasi sendiri dan Attitude of Seeking Professional Psychological Help Scale Short Form (ASPPHS-SF) untuk mengukur sikap mendapatkan bantuan kaunseling. Analisis statistik yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensi. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara sokongan rakan dan sikap mendapatkan bantuan kaunseling. Hasil perbincangan kajian mendapati bahawa dapatan yang diperolehi menyokong gagasan model sokongan sosial dan teori pelabelan.

 

 

Kata kunci: sokongan sosial, stigma kendiri, stigma masyarakat, efikasi kendiri, sikap mendapatkan bantuan kaunseling, remaja, pelatih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935/ 1890
 +603-8323 2321 / 2326 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 2,178
  • Semalam: 2,305
  • Mingguan: 17,041
  • Bulanan: 36,394
  • Tahunan: 148,570
1,134,677

Hakcipta Terpelihara © 2024 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia