Pencapaian Akademik dan Masalah Tingkah Laku Sosial Remaja: Kajian Kes di Sekolah Tunas Bakti Kuching (STBKu).

Bidang Kajian : Kanak-kanak

Pelajar/Pengkaji Oleh: Mohammad Suhaizal Bin Abdullah

Alamat Emel: m.suhaizal@yahoo.com.my

Tarikh: 20/04/2015


Abstrak Kajian


Remaja merupakan aset terpenting negara untuk meneruskan generasi yang cemerlang pada masa akan datang untuk pembangunan negara yang baik. Remaja dalam perspektif undang-undang ialah individu yang berumur dalam lingkungan 10 tahun hingga 18 tahun serta masih belum berkahwin (Hairunnaja Najmuddin, 2007). Dalam melahirkan generasi yang unggul pada masa akan datang remaja pada masa sekarang haruslah diberi perhatian supaya golongan ini dapat menjadi kebanggaan negara pada masa hadapan. Namun malangnya masih membimbangkan apabila masih terdapat remaja yang melakukan kesalahan tingkah laku sehingga mereka digelar pesalah juvana. Menurut Hess, Orthmann, dan Wright (2013), juvana ialah seorang yang tidak matang dari segi psikologi, emosi, dan intelektual. Ketidakmatangan individu tersebut menyebabkan mereka melakukan pelbagai kesalahan tingkah laku yang bertentangan dengan kehendak norma masyarakat. Oleh itu, seharusnya diberi perhatian khas kepada golongan remaja tersebut supaya golongan ini tidak tersasar dari landasan sepatutnya. Remaja yang terlibat dengan masalah sosial sering dikaitkan dengan pencapaian mereka yang rendah dalam pencapaian akademik. Berhubung dengan pernyataan tersebut kajian ini dilakukan supaya dapat mengenalpasti masalah-masalah yang dihadapi oleh golongan remaja dan kaitannya dengan pencapaian akademik.
  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935/ 1890
 +603-8323 2321 / 2326 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 1,465
  • Semalam: 2,449
  • Mingguan: 13,839
  • Bulanan: 36,531
  • Tahunan: 206,251
1,192,358

Hakcipta Terpelihara © 2024 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia