Kajian Pelajar

Rekod 51 - 60 daripada 301 jumlah rekod.
#TajukMaklumat Lanjut
51THE STRAIN AMONG CAREGIVERS OF CHILDREN WITH DISABILITIES AT THE COMMUNITY-BASED REHABILITATION CENTRES IN SABAH
 Info
52HUBUNGAN ANTARA GAYA KEIBUBAPAAN DAN TINGKAH LAKU DELIKUEN DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI DALAM KALANGAN REMAJA BERMASALAH
 Info
53GAYA ASUHAN IBU BAPA DAN TINGKAH LAKU DELINKUEN REMAJA: KAJIAN KES DI DALAM KALANGAN PELAJAR LELAKI MELAYU SEKOLAH TUNAS BAKTI SUNGAI BESI
 Info
54HUBUNGAN SOKONGAN SOSIAL IBU BAPA DAN SOKONGAN SOSIAL RAKAN INSTITUSI DENGAN PENGHARGAAN KENDIRI PELATIH JUVANA DI STBSB
 Info
55THE EFFICACY OF ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT) ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF UNMARRIED PREGNANT ADOLESCENT: A PILOT STUDY
 Info
56Kajian Punca Masalah Remaja Masa Kini dan Penyelesaiannya
 Info
57TEKANAN DALAM KALANGAN KAKITANGAN PUSAT PEMULIHAN JUVANA: SATU KAJIAN KES DI SEKOLAH TUNAS BAKTI, SUNGAI BESI
 Info
58PENEROKAAN PEMERKASAAN MAMPAN MELALUI PROGRAM KEBAJIKAN PRODUKTIF DALAM KALANGAN USAHAWAN BIMBINGAN MELAYU MUSLIM DI MALAYSIA
 Info
59PENERIMAAN PENJAGA TAMAN SERI PUTERI TERHADAP MANGSA ROGOL.
 Info
60HUBUNGAN KAKITANGAN-PELATIH DAN TINGKAH LAKU AGRESIF DALAM KALANGAN PELATIH JUVANA
 Info
  Kembali

Pertanyaan & Aduan


Bahagian Perancangan & Pembangunan
Jabatan Kebajikan Masyarakat Putrajaya

 +603 8323 1000 / 1926/ 1935/ 1890
 +603-8323 2312 (Bantuan Teknikal)
 Borang Meja Bantuan
 helpdesk_myresearch@jkm.gov.my

Jumlah Pelawat


  • Hari ini: 153
  • Semalam: 321
  • Mingguan: 3,001
  • Bulanan: 1,249
  • Tahunan: 11,005
861,992

Hakcipta Terpelihara © 2023 Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia